Nabídne parkovací místa v třípatrové podzemní a pětipatrové nadzemní části, vybaven bude i stáním pro elektromobily. Do objektu za 198 milionů korun se bude zajíždět z ulice Slovanská alej, hotovo by mělo být v roce 2026.

„Parkovací dům je nedílnou podmínkou pro budoucí bytovou výstavbu, která na Světovaru vznikne. Věřím, že tak budou alespoň částečně saturovány potřeby nejen rezidentů, ale také obyvatel Slovan a návštěvníků Plzně. Přál bych si, aby do budoucna velkokapacitní parkoviště vzniklo v každém větším plzeňském obvodě,“ řekl primátor Roman Zarzycký.

Nosnou konstrukci parkovacího domu bude tvořit železobetonový skelet, obvodové stěny budou monolitické železobetonové. Veškeré železobetonové konstrukce budou z pohledového betonu, převažující plocha fasády bude tvořena tahokovem. „Parkovací dům má sloužit především k pokrytí potřeb areálu bývalých kasáren Světovar, kde se připravuje výstavba bytových domů. Objekt pojme až 433 aut, přičemž v něm zajistíme infrastrukturu až pro deset procent elektroautomobilů. Objekt osadíme parkovacím systémem. Všechna stání tak budou placená s přístupem na čipové karty či parkovací lístky,“ uvedl technický náměstek primátora Pavla Bosáka. Sazby parkovného budou nastaveny odlišně pro jednotlivé skupiny uživatelů.

Střecha parkovacího domu je navržena jako zelená, k objektu budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, součástí projektu jsou i sadové úpravy a úpravy zpevněných ploch. Stavba vyžaduje realizaci přeložky teplovodu a trakčních kabelů.

Vizualizace třípodlažního parkoviště, které město Plzeň plánuje vybudovat u obchodního domu Atom na Lochotíně.
U obchodního domu Atom na Lochotíně vyroste vícepodlažní parkoviště

Zhotovitelem stavby je společnost Strabag a.s. „Jsme nadšení, že můžeme realizovat tento významný stavební projekt, kterým pokračuje revitalizace bývalé průmyslové zóny. Líbí se nám vizuálně a konstrukčně zajímavé řešení celé stavby, díky němuž zapadne parkovací dům do vznikající rezidenční zástavby. Zejména nevšední kombinace surových stěn, vzdušné ocelové fasády, výrazné barevnosti vnitřních prostor a rozsáhlé zelené střechy, která bude akumulovat velkou část dešťových vod. Nyní nás čeká jedna z nejnáročnějších etap výstavby, a to zahájení hloubení stavební jámy. Už teď se těšíme na slavnostní otevření v listopadu 2026,“ řekl při příležitosti slavnostního zahájení stavby technický vedoucí společnosti Radim Smékal.

Za návrhem stojí architektonické studio Atelier 99. Podle studia se řešení fasády snaží být co nejvíce vzdušné a zároveň působit hmotným a celistvým dojmem. „Hlavním prvkem parkovacího domu se stává nejen samotné opláštění, ale zároveň i vertikální komunikace objektu, které jsou umístěny na protilehlých nárožích a tvoří tak výrazné architektonické akcenty. Přízemí parkovacího domu je podél celého obvodu ulice opticky odděleno od zbývajících podlaží vysokými úzkými obdélníkovými otvory přes celé podlaží, zajišťující vzdušnost objektu a symbolizující městský parter. Naší snahou bylo i zakomponování a propojení přírody s jinak industriálním vzhledem parkovacího domu. Tento bod jsme vyřešili v podobě zelené střechy, která je viditelná ve své šikmé části z posledního podlaží parkovacích míst a zároveň navazuje na zelenou střechu připravované budovy archivu města Plzně,“ uvedl ateliér na svém webu.

Město Plzeň už provozuje parkovací domy Rychtářka a Nové divadlo, jehož součástí je i přilehlé pozemní parkoviště naproti Kulturnímu domu Peklo. V roce 2025 by se mělo začít stavět třípodlažní parkoviště se zelenou fasádu z popínavých rostlin u obchodního centra Atom na Lochotíně.

Ještě v tomto roce by se měly u vjezdu do Plzně objevit značky zakazující stání nákladních vozů nad 12 tun na jejím území
Plzeň vyhlašuje boj kamionům. Chystá plošný zákaz parkování

Ve snaze přivést návštěvníky města k parkování na jeho okraji a jízdě MHD Plzeň už před časem vybudovala parkoviště v režimu Park And Ride v Dobřanské ulici na Borech a blíže k centru města na náměstí Emila Škody. Posledním takovým počinem je zavedení placeného režimu Park And Go na parkovišti v Kotkově ulici pod Centrálním autobusovým nádražím, které bylo zdarma do letošního března.  „Zde ta regulace musela přijít. Plocha se zhruba s 240 parkovacími místy sloužila spíše jako dlouhodobé odkladiště aut než parkoviště. Nyní je parkoviště zařazeno do systému záchytných parkovišť P+G, kde má řidič zaparkovat a dál pokračovat pěšky,“ vysvětloval důvod změny náměstek primátora náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Letos by mělo dojít také k zpoplatnění zatím největšího bezplatného parkoviště v centru Plzně, konkrétně pod mostem generála Pattona. „Zde se jedná o stovky míst, ale bohužel z důvodu stavebních úprav budeme muset jeho kapacitu mírně zmenšit. Rovněž i zde bude platit režim P+G,“ dodal Tolar.

Kromě toho se plánuje také zpoplatnění parkování v dalších částech města, jako první by měla být placená zóna rozšířena dál na Bory až ke Kaplířově ulici. Podle města je jedním z hlavních cílů budování zón placeného stání to, aby rezidenti měli možnost vždy najít volné parkovací místo a nedocházelo k přetížení ulic.

Placené zóny parkování v PlzniPlacené zóny parkování v PlzniZdroj: Parking Plzeň

„Pokud by město parkování neregulovalo, ulice by byly přeplněné. Zřízení těchto zón je výhodné zejména pro obyvatele s trvalým pobytem v daném území. Mohou si totiž zakoupit levnější dlouhodobé parkovací oprávnění. Ostatní řidiče má tento režim přimět ke zkrácení doby parkování, cestování veřejnou dopravou či k častějšímu využívání záchytných parkovišť mimo zpoplatněnou zónu,“ vysvětlil už dříve Tolar.