„K aktuálně největším stavebním investicím na plzeňských školách patří nástavba čtvrtého patra na 20. ZŠ v Brojově ulici. V přistavěném podlaží vznikne sedm nových odborných učeben, kabinety pro učitele a sociální zařízení. Náklady jsou vyčísleny na 47 milionů korun,“ uvedla radní pro školství Lucie Kantorová. Dostavba bude probíhat po celý příští školní rok i přes prázdniny. Rozsáhlá přístavba začala rovněž v 55. MŠ v Mandlově ulici.

K dalším větším opravám objektů škol patří například výměna stropů napadených dřevokaznou houbou v odloučeném pracovišti 26. ZŠ v Liticích za přibližně 6,5 milionu korun či opravy tělocvičny na 4. ZŠ v Kralovické ulici, kde se měnily výplně oken v celé jedné její stěně, za přibližně 1,2 milionu korun. Na 21. ZŠ na Slovanské aleji bude instalován nový výtah ze školní kuchyně do školní výdejny za 1,1 milionu korun.