Zástupci radnice to uvedli na veřejném projednávání územního řízení. Město mělo ve čtvrtek poslední termín k podání námitek. Investor, Amádeus Plzeň a.s., podle magistrátu nesplnil předepsané regulační podmínky území a neprokázal vlastnická práva k dotčeným pozemkům. Radnice dále uvedla, že bude respektovat výsledky referenda, které její orgány zavázalo, aby všemi možnými zákonnými prostředky stavbě zabránily, zjistila ČTK na veřejném jednání. Se stavbou obchodního centra dnes nesouhlasilo ani sousední Tesco.

"Vyčkáme na založení všech dnes zmíněných námitek do správního spisu a následně k nim zaujme stanovisko formou kvalifikovaného podání," uvedl zástupce investora Jan Petřík. Podle něj je z námitek zjevné, že ze strany všech zúčastněných, včetně města, již "započala vůči projektu cílená šikana". Námitky vznesené na jednání měly v podstatě jediný účel, a tím bylo zkomplikování řízení, obstrukce, přerušení řízení nebo posunutí rozhodnutí na neurčito, dodal.

Zástupci přípravného výboru referenda a dalších občanských sdružení dnes požadovali ukončení veřejného projednávání kvůli podjatosti tajemnice města a plzeňského stavebního úřadu. "Měl by o tom (územním řízení) rozhodnout jiný stavební úřad, protože primátor je ze zákona o obcích nadřízený všem pracovníkům magistrátu, jmenuje a odvolává tajemníka, který jmenuje a odvolává vedoucí správních odborů," uvedl zástupce referenda Martin Marek z občanského sdružení Plzeňané.

Podle něj plní stejní úředníci úkoly pro město v samostatné působnosti a současně, což je případ obřího domu Corso Americká, plní přenesený výkon státní správy. Tomáš Benda ze stavebního úřadu uvedl, že námitku okamžitě předá nadřízenému krajskému stavebnímu úřadu, který rozhodne do 60 dnů. Pokud podjatost uzná, bude se veřejné projednávání opakovat.