Cena včetně desetiprocentní DPH se zvýší na 102,5 Kč/m3. Dosavadní cena vodného a stočného je 98,80 Kč/m3. Metr krychlový pitné vody bude stát občany 63,30 Kč/m3 a odpadní voda přijde na 39,20 Kč. Průměrná čtyřčlenná rodina tak za rok zaplatí při standardní spotřebě zhruba o 500 Kč víc než dosud. „Důvodem ke zvýšení cen vody je významný nárůst vstupních nákladů, hlavně elektrické energie, chemikálií nutných pro úpravu pitné vody a také nárůst cen veškerých stavebních prací, které souvisejí zejména s obnovou infrastrukturního majetku a havarijními či provozními opravami. Jen nárůst cen elektrické energie je předpokládán o 250%. Zdražuje se i surová voda, kterou Vodárna musí nakupovat a odebírá ji z řeky Úhlavy v areálu úpravny vody v Plzni na Homolce,“ uvedla mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

„Díky úsporným opatřením, která jsme celoročně zavedli ve všech provozech, můžeme deklarovat, že u nás spotřeba energií ani dalších komponentů nutných k výrobě pitné vody a čištění odpadní vody neroste. Zvýšení ceny vodného a stočného je nutné kvůli nárůstu vstupních cen, s nimiž se musíme vyrovnat,“ sdělil generální ředitel plzeňské Vodárny Jiří Kozohorský.

Vánoční koupání v řece Úhlavě uspořádali na Štědrý den odpoledne v Hradišti nad jezem příznivci zimního plavání z plzeňského Klubu sportovních otužilců. Za asistence vodníka v červeném fráčku se do chladné vody ponořily desítky odvážlivců.
FOTOGALERIE: Otužilci plavali v chladné Úhlavě, podívejte se

Vodárna Plzeň vloni vyrobila cca 14,42 milionů metrů krychlových pitné vody. Průměrná spotřeba vody zůstává v Plzni v posledních letech zhruba stejná, tedy cca 90 litrů vody na osobu a den.

Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny, které se řídí Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Do věcně usměrňované ceny může výrobce zakalkulovat jen ekonomicky zdůvodnitelné náklady a přiměřenou míru zisku.