František Frýda se narodil v Království u Šluknova. Na Karlově univerzitě vystudoval obor historie – prehistorie a rovněž dějiny užitého umění a muzeologie. Později se specializoval na archeologii středověku. V Západočeském muzeu v Plzni (ZČM) působí od roku 1964, ředitelem instituce se stal v roce 1992. Frýda vedl řadu archeologických výzkumů v kraji. Přednáší na plzeňské univerzitě, je autorem mnoha výstav, například Plzeňské historické podzemí či Plzeňská městská zbrojnice, podílel se na expozici Muzea církevního umění plzeňské diecéze.

Frýda žije v Rokycanech s ženou Věrou a má syna Tomáše.

Kde chci být sám

Nejsem vyloženě samotářský typ, jsem rád mezi lidmi. Po-kud zatoužím po klidu a pot-řebuji vyčistit hlavu od byrokracie a nesmyslných nápadů, klid najdu v přírodě Zbirožska, v prostředí, které zatím uniklo turistickému průmyslu a příroda je místy stejná jako před staletími. Je to prostředí, kde člověk na-jde znovu sílu a optimismus.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Rotunda ve Starém PlzenciRád relaxuji v přírodě. Mám osobní vztah ke Starému Plzenci (na snímku je tamější rotunda), Zbirožsku a Křivoklátsku. Od dětství miluji Krkonoše. V zahraničí mám pak rád Rakousko s překrásnými památkami a především Alpy s jejich přírodou, kde žijí stále přátelští lidé a kde mne na každém kroku nesleduje oko strážce národního parku.

Místo, které by se dalo vylepšit

Dalo by se vylepšit mnohé i v muzeu, především Národopisné muzeum bychom rádi v příštích letech revitalizovali. V Plzni by se měla zlepšit doprava v centru, chybí parkovací místa, a dobudovat městský okruh, který by středu ulehčil.

Kam chodím na kávu

Muzejní kavárna v Plzni

Na kávu chodím stylově do muzejní kavárny, a to nejen z časových důvodů, ale i pro příjemné prostředí a možnost při kávě projednat neformálně s kolegy nebo hosty muzea pracovní i odborné problémy.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal

Fridolín MacháčekRád bych potkal bývalého ředitele muzea a zakladatele městského archivu Fridolína Macháčka, vynikajícího historika a předního organizátora muzejní práce v období první republiky. Principy muzejní práce, které prosazoval i při přípravě muzejního zákona ve 30. letech minulého století, jsou platné dodnes.