David Růžička píše o Plzni pro náš Deník i řadu časopisů. Jako zasvěceného průvodce ho mohou potkat návštěvníci Loosových interiérů i Plzeňských dvorků, jež otevírá Nadace 700 let Města Plzně. Na kontě má řadu článků a knih nejen o Plzni a regionu, ale například i scénář filmu o historii kláštera v Chotěšově. Že mu učaroval právě odkaz Adolfa Loose, je zřejmé téměř z každé jeho odpovědi.

Kam rád chodím na kávu

Domů. Mám hrneček s fotografií fresky Roberta Aignera z Brummelova domu, Benátská krajina, manželka Lenka zase s Honzou Brožem z její oblíbené folkové skupiny Devítka. Uděláme si kávu s mlíčkem a povídáme si.

Kde jsem rád a kam bych pozval přátele

Hrob Emila ŠkodyKulturymilovným známým doporučuji v Plzni Loosovy interiéry – s odborníky z Peru či Japonska, které jsem provázel, jsme dodnes v kontaktu. Miluji Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze ve starobylém františkánském klášteře, svého času jsem je navštěvoval i několikrát do měsíce, uchovává totiž veliké umělecké poklady! Osobité kouzlo má rovněž „Plzeňský Slavín", tedy Mikulášský hřbitov s hroby J. K. Tyla či Emila Škody (na snímku) a dalších, nyní obnovovaný městem Plzní. Je to okno do historie města…

Místo, které by se dalo vylepšit

Sním o Café Loos a pravidelném zpřístupnění Loosova interiéru v bývalé vojenské správě na Klatovské 19 (na snímku). V přízemí by byla prodejna uměleckých i architektonických publikací, infocentrum se vzdělanými odborníky. Nebo o tom, aby ze sadů Pětatřicátníků zmizela auta třeba do tunelu a lokalita se stala nádherným parkem, ale vím, že to je utopie.

Koho z Plzeňanů z historie bych rád potkal?

Adolf Loos.No… Určitě Adolfa Loose. On se za Plzeňana považoval, byť se jím stal vlastně náhodou, díky sňatku a počtu architektonických realizací. Myslím, 
že i dnes by bylo užitečné naslouchat jeho názorům na umění, hudbu či životní styl, neboť jsou nadčasové.

Kde chci být sám?

Věž uměníMiluji klid, ticho a knihy ve Věži umění plzeňské vědecké knihovny. Trochu mi to tam evokuje atmosféru ze Jména růže od Umberta Eca, tedy bohatstvím fondu. Rád si tam prohlížím umělecké publikace.