Ten by měl silnici I. třídy převést z její současné trasy Klatovskou třídou a Karlovarskou ulicí do nově upravené trasy v úseku Sukova – Borská – Přemyslova a na nově vybudovanou estakádu přes řeku Mži až k ulici Karlovarská.

„Podle odborníků na sebe nová estakáda stáhne až 18 tisíc automobilů denně. Spodní části Karlovarské třídy ulehčí až o 13,5 tisíce vozidel, sadům Pětatřicátníků o 7,4 tisíce vozidel denně. Tento projekt podporujeme i proto, že je obsažen v platném územním plánu z roku 2016 a je zahrnut také v zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Od 90. let do současnosti byla navíc zpracována řada prověřovacích studií. Začínalo se čtyřpruhovou komunikací s mimoúrovňovými křižovatkami, nyní se v úseku Borská – Přemyslova – Karlovarská plánuje pouze komunikace dvoupruhová s úrovňovými křižovatkami a úrovňovým přecházením,“ vysvětluje Aleš Tolar, náměstek primátora pro dopravu. 

Vizualizace nové silnice I/27 v úseku Sukova - Borská:

Zdroj: Youtube

Silnice I. třídy by se tak posunula do nové stopy o několik set metrů dále od centra Plzně a podle Tolara by pak mohly následovat restrikce na Klatovské, třeba snižováním povolené rychlosti nebo tonáže, a dělat opatření ve prospěch chodců. S tím ovšem řada odborníků nesouhlasí.

„Silnice I. třídy do centra prostě nepatří. Tím, že ji z Klatovské posuneme o pár set metrů dál, tím problém nevyřešíme. To nedává smysl. Silnice I. třídy patří na okruhy. V centru města by navíc v případě realizace vzrostla intenzita dopravy a průtah by dokonce odebral auta ze západního okruhu, protože mnohým to zrychlí cestu z Bor na Lochotín. Řešení je nasnadě, silnice I/27 patří na Západní okruh, bavme se proto raději o dostavbě jeho třetího a čtvrtého pruhu. A Klatovskou nechť si převezme město,“ argumentuje Michal Vozobule, plzeňský zastupitel a předchůdce Aleše Tolara na pozici náměstka pro dopravu.

Projekt by mělo realizovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky, město Plzeň na jeho přípravě spolupracuje. V květnu 2015 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Dne 1. února 2021 stejný úřad rozhodl o prodloužení platnosti stanoviska EIA do 13. května 2027. Je zpracovaný předběžný geotechnický průzkum. Byla vypracována technická studie řešení estakády. V srpnu 2023 byla uzavřena smlouva na zpracování technicko-ekonomické studie. Získání územního rozhodnutí se předpokládá pro rok 2025, stavebního povolení v roce 2029.

Křimice/Radčice - Západní okruh, Regensburská ulice, estakáda
Z centra Plzně zmizely desetitisíce aut. Díky městskému okruhu

„Pokud necháme komunikaci I/27 tam kde dneska je, tedy na Klatovské, tak v roce 2045 se nám po ní bude pohybovat zhruba 28 tisíc vozidel, což si osobně nedovedu představit. Vycházíme z územního plánu a ze zásad územního rozvoje, a vše děláme v souladu s městem,“ říká Miroslav Blabol, ředitel plzeňské Správy ŘSD.

Podle něj se ale bude potřeba zabývat problematickou střední částí chystaného průtahu v úseku Borská – Přemyslova. „A nejpalčivějším úsekem je část od Přemyslovy ulice k napojení na stávající křižovatku Karlovarské s Lidickou,“ dodává Blabol. Průtah by tam pokračoval přes údolí po estakádě, postavené na betonových pilířích a dotkl by se i okraje Lochotínského parku.

„Lochotínské louky mají výjimečný krajinný ráz a my do ní posadíme estakádu, zasahující navíc do parku, který město draze revitalizuje,“ připomíná Vozobule.

Podle analýzy dopadu výstavby estakády, kterou zpracoval Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb dojde po výstavbě estakády k velkému zklidnění Klatovské a Karlovarské třídy. Připouští však také, že by se mohlo ze Západního okruhu k cestě městem vrátit zhruba 2300 vozidel, což však není takové množství, aby smysl okruhu znehodnotilo.

Kruhový objezd U Makra.
V kraji se budou stavět obchvaty, ale také modernizovat část železnice

„Nová silnice povede mimo obydlené části, Klatovská díky tomu bude bezpečnější a přívětivější. Počítáme s její úpravou, zmenšením prostoru pro auta a snížením jejich rychlosti, s omezením průjezdu pro kamiony, vybudováním více přechodů, cyklistických pruhů a dalšími opatřeními. Toto je možné realizovat, až Klatovská přestane být silnicí I. třídy, tedy, až se silnicí I. třídy stane estakáda,“ doplňuje Aleš Tolar.

Kvůli výstavbě nové komunikace je k demolici určeno několik už spíše vybydlených domů v Kalikově a Kotkově ulici, a to kvůli úpravě křižovatky s Přemyslovou a Radčickou ulicí. Pokud vše půjde tak, jak má, mohla by být estakáda, a tím i zklidnění Klatovské, hotová v roce 2033. Náklady se odhadují na 1,3 miliardy korun.