„Bude to po třech letech náš ostrý rozjezd pro veřejnost. Nebude chybět hudba ani občerstvení a první návštěvníci si budou moci prohlédnout zdarma naše nové stálé expozice,“ říká Michal Chmelenský, vedoucí Národopisného muzea.

Po tříleté rekonstrukci se otevřelo v Plzni na náměstí Republiky Národopisné muzeum Plzeňska. | Video: Deník/Pavel Bouda

Ze stálých expozic jsou vytvořeny dva návštěvnické okruhy. První je věnován období let 1830–1900 a ukazuje život jednotlivce z venkovského prostředí od jeho narození až po ukončení produktivního věku, kterého dosáhl již v měšťanském prostředí Plzně. Návštěvník se seznámí s detaily školního vzdělávacího systému, s každodenností dospívání a složitostmi volby povolání i jednotlivými možnostmi obživy. Nechybí ani připomenutí způsobů trávení volného času ve městě a doklady o bohatém spolkovém životě. Druhý okruh se pak věnuje odívání a vybraným způsobům obživy v Plzni a v příměstských oblastech plzeňského venkova.

Návštěvník však první změny pozná hned při vstupu do prostor muzea. „Recepce se posunula blíže ke vchodu, takž se nebude muset procházet dlouhým průjezdem k pokladně. Zvýšil se také návštěvnický komfort, do Chotěšovského domu je bezbariérový přístup díky novému výtahu a expozice jsou moderně pojaté s multimediálními prezentacemi,“ popisuje hlavní změny ředitel Západočeského muzea v Plzni Jiří Orna.

Rekonstrukce muzejního objektu probíhala v obou památkově chráněných domech, Gerlachovském i Chotěšovském. Právě na jeho dvorku byla v rámci rekonstrukčních prací odkryta odpadní jímka, která skrývala pozdější propojení s Plzeňským podzemím. Ta je nyní dominantou celého dvorku s krásně přeskládanou valounkovou dlažbou.

V Gerlachovském domě byl naopak při rekonstrukčních pracích objeven tajemný prostor, který nebyl zaznamenaný v žádných plánech a mapách. „Vlastně jsme se do něj propadli a je otázkou, k čemu sloužil. Prostor jsme tedy zdokumentovali, překryli a zazdili. Odhalení jeho tajemství jsme tak ponechali dalším generacím,“ prozradil tehdy Deníku Michal Chmelenský. V podkroví Gerlachovského domu je navíc k vidění kromě expozice lidových oděvů širšího Plzeňska i původní barokní krov s typickými ondřejskými kříži.

Rekonstrukce Národopisného muzea na náměstí Republiky v Plzni

Celkové náklady na rekonstrukci, včetně vybudování nových expozic, vyšplhaly na 129 milionů korun. Z toho necelých 98 milionů pokryla dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a o zbytek se podělily Plzeňský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj.