Most přes Mži v Radčicích bude až do října uzavřený kvůli opravám.OBjízdná trasa pro motorová vozidla vede přes Křimice.Most přes Mži v Radčicích bude až do října uzavřený kvůli opravám.OBjízdná trasa pro motorová vozidla vede přes Křimice.Zdroj: MMPDůvodem oprav je dřevěná mostovka, jež je po více než 20 letech provozu v havarijním stavu, neprospělo jí ani zatížení při stavbě západní části městského okruhu. Bude proto odstraněna a vyměněna za odolnější, rekonstrukce čeká i další části mostu, které vyžadují opravu. „Most se letos dočká opravy, při které bude mírně rozšířen, a díky nové pevnější mostovce se zvedne i jeho maximální povolené zatížení ze 6 na 20 tun,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá i Správa veřejného statku měst Plzně.

„Během stavby, která má být dokončena na počátku října 2024, dojde k výměně stávající dřevěné mostovky za železobetonovou, která bude spřažena se stávající nosnou ocelovou konstrukcí. Ta bude opatřena novou protikorozní ochranou. Budou také opravena stávající ložiska a osazeny mostní, tzv. dilatační závěry. V rámci stavby dojde i k sanaci a drobné opravě stávajících opěr a zpevnění prostoru u nich. Budou také opraveny opěrné zídky v místě nájezdů na most,“ uvedl Václav Šašek z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně, který má stavbu na starosti.

Po dílčích bouracích pracích na vedlejších budovách se těžké stroje pustily i do demolice hlavní sedmipatrové budovy objektu Carimexu na Rokycanské ulici v Plzni.
Ostuda Plzně jde definitivně k zemi. Skleněné peklo zmizí do tří týdnů

Po dobu stavby nebudou moci na most ani pěší či cyklisté. Ti budou muset použít trasu přes Křimice. Přes ty povede i o něco delší objízdná trasa pro auta a zemědělskou techniku, která most dosud používala. Mezinárodní Panevropská cyklotrasa s číslem 37, která kolem mostu projíždí, nebude stavbou dotčena, městský cyklistický okruh označovaný číslem 2151 bude ale opravou mostu přerušen.

Zhotovitelem stavby je firma Robstav, k.s., která zakázku získala za nabídnutou cenu stavby 6 857 807 korun včetně DPH.