Máma tří dětí z Plzeňska byla čtyři roky obětí domácího násilí. Partner ji surově bil, a to i pěstmi, opakovaně musela vyhledat lékařskou pomoc. Zakazoval jí navštěvovat rodinu, kamarády, chodit do společnosti. Vyhrožoval, že ji zabije. Vše vyvrcholilo v den, kdy se domů vrátil silně opilý a na ženu zaútočil. Kdyby ji nezachránil soused, který vykopl dveře a na agresora vzal násadu od krumpáče, nemusela přežít. To je jen jeden z případů domácího násilí v regionu z posledních let, bohužel nijak výjimečný. Na situaci reaguje i Městská policie (MP) Plzeň. Ta v nadcházejících měsících proškolí své strážníky a strážnice v praktickém využívání mobilní a webové aplikace Bright Sky, která v Česku pomáhá s řešením domácího násilí. Plzeňská městská policie je vůbec prvním útvarem v Česku, který ke školení mobilní aplikace Bright Sky přistupuje takto systematicky a postupně chce proškolit všech 270 zaměstnanců.

Informace obsažené v unikátní mobilní aplikaci, ale také na webovém portálu www. bright-sky.org, umožňují nejen osobám ohroženým, ale také těm, co chtějí těmto osobám pomoci, lépe rozpoznat znaky domácího násilí, informovat o formách dostupné pomoci a nově nabízí i základní informace z oblasti práva, vztahující se právě k oblasti domácího násilí.

Aplikaci vymyslel britský policista, který působil na oddělení násilných trestných činů, a její českou verzi spustila v roce 2020 Nadace Vodafone ve spolupráci s Policií ČR, Ministerstvem vnitra ČR a organizací ROSA-centrum pro ženy. „Právě proto, že aplikace vychází z každodenních a praktických poznatků policisty, je uzpůsobena především pro praktické využívání, a to jak samotných osob nacházejících se ve složité a často i nebezpečné životní situaci, tak těch, kteří jim mohou pomoci. Školení pořádkových policistů Policie ČR již probíhají, a tak je školení městských strážníků logickým pokračováním v této oblasti,“ říká ředitelka Nadace Vodafone Zuzana Holá.

„Jsem rád, že se i Městská policie Plzeň může zapojit do tohoto mezinárodního projektu, a těší mě, že naši strážníci mohou aktivně ke své práci využívat ty nejmodernější technologie. Aplikace tedy usnadní práci nejen městské policii, ale pomůže hlavně ohroženým lidem,“ je přesvědčen radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

„Naším cílem je seznámit kolegy s mobilní aplikací Bright Sky pro řešení domácího násilí, aby věděli, jak aplikace funguje, kdy a v jakých případech ji mohou využít v praxi při výkonu služby,“ popisuje Jana Sikytová z MP Plzeň. Ta sama již dříve prošla tímto školením a současně si tuto problematiku vybrala do úspěšně obhájené diplomové práce.

„Pro každého člověka, který se nachází v násilném stavu, je důležité získat potřebné informace o formách domácího násilí, ale také vědět, na koho se v takové situaci může obrátit ve svém okolí a jaké organizace mu mohou pomoci,“ vysvětluje Kateřina Riedlová z poradny Bílý kruh bezpečí v Plzni a dodává: „Nemusíte na to být sami, vždy je někdo, kdo vám může pomoci.“ Právě Bílý kruh bezpečí a Intervenční centrum jsou organizace, na které se mohou lidé v takových případech v Plzni obracet.