„Domluvili jsme se s kolegy v radě, že by bylo dobré držet se historického názvu místa, který si navíc mnozí z nás pamatují,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová. Pro nový název pak zvedli ruku i zastupitelé obvodu.

Pohostinství se nacházelo asi sto metrů pod starou Boleveckou návsí, kde byla točna trolejbusové linky č. 13, která do roku 1977 obsluhovala severní část města. Hospodu si dodnes živě vybavuje František Kabát ze Spolku Boleveckých rodáků. „Měli výdej přes okénko, ale sezení bylo i v lokálu. Plochy stolů tvořily sudy a na sudech se také sedělo, ale při stěnách byly ještě klasické lavice,“ vzpomíná.

Širší historická souvislost se pak nabízí, když nahlédneme dále do historie. V Bolevci, ovšem blíže k Velkému Boleveckému rybníku, totiž kdysi stávala také továrna na sudy dr. Alfréda Maysla, která využívala železniční vlečku vybudovanou na konci 19. století. Ta v zimě sloužila především pro přepravu ledu do pivovaru. A tam se později přesunula i samotná výroba sudů.

Zpátky ale do starého Bolevce, do místa nad trolejbusovou točnou. Ještě před hospodou Na sudech zde stály rozlehlé zemědělské objekty, čtyři řadové domky a také hostinec U Kabátů. „Byl tam velký sál na společenské akce, který nejvíce využívala Dělnická tělovýchovná jednota. Nejen tento objekt ale zanikl s výstavbou sídliště, která započala v 70. letech. Demolicí prošla celá levá strana od konečné stanice trolejbusů směrem k boleveckému hřbitovu včetně velkého kravína JZD Bolevec a též velkého kaskádového zahradnictví U Šalounů naproti hřbitovu,“ vysvětluje Kabát. Na místě původního pohostinství pak teprve vyrostla nová hospoda Na sudech. Její osud však nebyl dlouhý. Z Bolevce totiž nadobro zmizela s rozšířením silnice na Třemošnou v druhé polovině 80. let.

Stavět se začalo před dvěma lety

Výstavba první části východního okruhu města kolem zástavby u Boleveckého rybníka započala v červnu před dvěma lety a tento pátek 3. září bude slavnostně uvedena do provozu. Řidiči mohou úsek Plaská – Na Roudné – Chrástecká projíždět již od konce května, chodci a cyklisté se sem dostanou až nyní, stavební firma totiž na chodnících a cyklostezkách pracovala ještě během letních měsíců, dělaly se zde také vegetační úpravy.

Úsek dlouhý 1,8 kilometru odlehčí přetížené Karlovarské třídě i frekventované silnici u Boleveckého rybníka. Řidiči směřující z největšího plzeňského sídliště Lochotín tudy mohou jezdit z Plaské k Jateční ulici a kolem čistírny odpadních vod dále na Prahu, ale také na jih Plzeňska. Nejsložitějším stavebním objektem byla kvůli blízkému železničnímu i silničnímu mostu velká okružní křižovatka, která nahradila nepřehledné křížení ulic Na Roudné a Jateční. Náklady jsou 650 milionů korun s DPH. Investory jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Plzeňský kraj a město Plzeň.

Celý východní okruh kolem Plzně, který povede z dálničního přivaděče D5 v Černicích k výpadovce na Karlovy Vary, by měl být hotový v roce 2032. Bude součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary – Magdeburg.