Plzeň má schválený rozpočet. V roce 2020 plánuje z městské kasy vydat rekordních 8,355 miliardy korun. Schodkový rozpočet, který v pondělí schválila drtivá většina zastupitelů, počítá s příjmy 6,514 miliardy korun.

Peníze poputují do řady oblastí a jsou určeny na provoz i investice. V následujícím roce chce město například spustit výstavbu technologického parku Dronet na Světovaru, kompletně zrevitalizovat lokalitu Zátiší či vybudovat víceúčelovou halu v Krašovské ulici na Košutce. Na rok 2020 je v plánu dokončit i již započaté projekty, jako přestavbu sportovního areálu Prokopávka, sběrný dvůr Na Bořích a další. „Tradičně nejvíce peněz dáme do dopravy, a to 2,448 miliardy korun, což je 33 % z celkových výdajů,“ vysvětlil radní pro ekonomiku a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS) a dodal, že v rámci dopravy budou mezi významné investiční akce patřit mimo jiné výstavba městského západního okruhu v úseku Křimická – Karlovarská, dobudování tramvajové trati na Borská pole nebo rekonstrukce mostu přes Radbuzu v Liticích.

Co se týká provozních výdajů v oblasti dopravy, vydá město o zhruba 68 milionů korun více na MHD, o tři miliony korun posílí rozpočet na opravy veřejného osvětlení a 5,5 milionu korun vydá na opravu cyklostezky Štruncovy sady – Luční. „Po dopravě následují oblasti ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a vzhledu města (836 milionů korun, 11 %), hospodářský rozvoj (775 milionů korun, 10 %), tělovýchova a zájmová činnost (759 milionů korun, 10 %), vnitřní správa (604 milionů korun, 8 %), bytová oblast (444 milionů korun, 6 %), kultura (451 milionů korun, 6 %), bezpečnost (293 milionů korun, 4 %), školství (261 milionů korun, 4 %) a další,“ uvedl dále Šlouf.

V oblasti bytové hodlá město zrealizovat projekt za zhruba 400 milionů korun včetně DPH – revitalizace lokality Zátiší, na který plánuje v příštím roce vydat 136 milionů korun. „Projekt zahrnuje území kolem ulic Línská a Kreuzmannova. Cílem je nahradit chátrající bytové domy moderním bydlením. Původních 23 domů s 92 byty bude zbouráno a místo nich město postaví 18 nových domů se 192 byty,“ doplnil.

SPOKOJENÁ OPOZICE

Podle opozice si město se zpracováním položek v rozpočtu dalo práci a vytvořilo jej tentokrát i pro „laiky“. „Formální stránka je dobře zpracovaná. V oblastech, kde se musely navýšit finanční prostředky, je jejich růst vždy odůvodněn,“ zhodnotil lídr plzeňských Pirátů Pavel Bosák. „V rámci předloženého rozpočtu na rok 2020 je však jasné, že se město bude do budoucna zadlužovat, a to víc, než rozpočet nyní předpokládá,“ dodal Bosák.