V blízkém okolí se nachází několik školských zařízení a denně tu dochází k nebezpečným situacím. V paměti zůstává bohužel i dopravní nehoda s následkem úmrtí chodkyně v říjnu 2021.

„Tramvajové zastávky nevyhovují, jsou úzké, krátké a nezvládají nával cestujících. Chybí pasivní ochrana čekajících a proto chystáme opatření pro zvýšení bezpečnosti. Dospěli jsme ke shodě s ŘSD a s policií ČR v myšlence zúžit komunikaci ve směru z centra na jeden pruh, do centra zachováme dva pruhy. Celkově se zastávky rozšíří, opevní se zábradlím, přibydou tam i přístřešky pro cestující,“ zdůvodňuje rozhodnutí náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Návrh na úpravy nebezpečných zastávek na Klatovské třídě už jednomyslně schválila Rada města Plzně a může tak začít projektová příprava. Záměr počítá s tím, že nástupní ostrůvky budou rozšířeny na 3,5 metru a prodlouženy až k ulici Nerudova, kde vznikne nové místo pro přecházení.

„Matematické výpočty ověřily, že toto řešení by nemělo mít významně negativní dopad na plynulost automobilové dopravy. Na západní straně komunikace bude zřízen zásobovací box. Bude doplněno zábradlí na zastávkové ostrůvky a vyměněna světelná signalizace v křižovatce. Těleso tramvajové trati zůstane v původní poloze a posun obruby vozovky do plochy náměstí kvůli rozšíření ostrůvku by měl činit zhruba 0,8 metru. Ve druhé etapě po převedení podstatné části automobilové dopravy na novou trasu silnice I/27 může dojít ke změně řazení v křižovatce Belánka, ke vzniku levého odbočovacího pruhu z Klatovské do Bendovy ulice a ke snížení počtu automobilových pruhů podél nástupního ostrůvku ve směru do centra ze dvou na jeden,“ vysvětluje Ondřej Vohradský, vedoucí úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).

Ostrůvky tramvaje na Klatovské třídě na náměstí T. G. Masaryka v Plzni.
VIDEO: Na Klatovské není bezpečno. Pomoci má snížení počtu jízdních pruhů

Proti takové úpravě nejsou ani Plzeňské městské dopravní podniky. „Určitě podporujeme zklidnění Klatovské třídy a zvýšení bezpečnosti pro naše cestující, a to jak v přístupu na zastávky, tak na zastávkách samotných,“ řekl už dříve Deníku Miroslav Macháň, dopravně provozní ředitel PMDP.

Schválení návrhu v radě města umožní spustit projektovou přípravu dokumentace pro stavební povolení. Na projektovou přípravu dokumentace vyčlenila SVSMP částku půl milionu korun. „Odhad nákladů stavby je zatím do 20 milionů korun včetně světelné signalizace, dokumentace by jej měla zpřesnit,“ doplnil Aleš Tolar. Reálně by se mohlo s úpravou nebezpečné lokality začít v roce 2025.