V průběhu února a března letošního roku se v městských lesích budou kácet stromy poškozené v závěru loňského roku vlivem extrémního počasí, ale také přestárlé porosty. Jedná se o lesy u Ejpovic, Chotěšova, Kokotských rybníků, kde Plzeň vlastní pozemky, či v okolí plzeňské Valchy a Nové Hospody. Návštěvníci lesů by tak měli být ohleduplní, dodržovat pokyny lesníků a s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovat do míst, kde se aktuálně těží.

V lesních komplexech Čilina u Ejpovic a Dubovec u Chotěšova způsobil na konci minulého roku velké škody těžký sníh, který lámal a vyvracel mladé borovice. Celková plocha zničených mlazin, které se budou muset obnovit, činí bezmála tři hektary. „Obnova bude spočívat ve vyřezání polámaných a jinak poškozených stromů, které budou následně zpracované do štěpky. Na vzniklých holinách budou již v průběhu letošního jara vysázené takzvané meliorační a zpevňující dřeviny, jako jsou jedle bělokorá, douglaska tisolistá nebo buk lesní,“ přiblížil Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Populární Kilometrovka prochází obnovou.
Proč se kácí v Kilometrovce? Cílem je její záchrana

Škody způsobil v prosinci také silný vítr, který při svých nárazech vyvracel stromy, zejména smrky, lámal jejich kmeny i koruny. Nejvíce zasažen byl lesní komplex Kokotsko. „Hlavní příčinou větší míry poškození v této lokalitě je snížená stabilita porostů kvůli kůrovcové kalamitě. Vzhledem k rozptýlení jednotlivých zlomů a vývratů nebude možné využít harvestorové technologie a stromy zpracují lesníci s motorovými pilami a přepraví je menší kolové traktory,“ sdělil Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství ze Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).

SVSMP dále plánuje takzvané obnovní těžby zaměřené na chřadnoucí přestárlé borové porosty, kdy masivně odumírají jednotlivé stromy. „Těžby jsou naplánované v okolí Valchy a Nové Hospody. Prováděné budou v souladu s platným Lesním hospodářským plánem a s maximálním ohledem na šetrnost k okolním porostům, ale i návštěvníkům lesa,“ podotknul náměstek Aleš Tolar. Kácet se bude také v lesích mezi Bukovcem a Druztovou a nedaleko Dolan.

Plochy po těžebních zásazích poté lesníci uklidí od těžebních zbytků a prostor zalesní. „Z důvodu zvýšení odolnosti vůči případné klimatické změně bude nutné doplnit druhy lesních dřevin, které se v těchto místech nevyskytují, nebo vyskytují v malém množství. Výsledkem by měl být les smíšený, pestrý a zároveň věkově rozrůzněný. Takový les je následně odolný vůči škůdcům a klimatickým vlivům,“ doplnil Milan Sekáč z oddělení městských lesů s tím, že předpokládané množství činí 4500 m3 převážně borového dřeva. Práce skončí do konce března 2024.

Velký dub u Západočeského muzea v Plzni prošel tahovými zkouškami a zatím se kácet nemusí.
Cenný dub u Západočeského muzea v Plzni zatím není nutné kácet

Většinu vytěženého dřeva město odprodá dřevozpracovatelským subjektům za nejvyšší nabízené ceny.