„Díky aktivitám Správy informačních technologií nás Evropa vnímá jako inovativní město a úspěšného aktéra v evropských projektech. Jméno naší organizace a města je ve společnosti účastníků výzkumných programů známé a často nás sami zvou do dalších projektů. Plzeň se nikdy v minulosti neúčastnila mezinárodních projektů v takové míře jako nyní,“ zdůraznil Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

SITMP byla úspěšná se svými přihláškami do projektů Climaborough a Urbreath. V prvním jmenovaném si vyzkouší sdruženou veřejnou zakázku v oblasti inovací, ve druhém chce využít digitální dvojče města na simulační modely pro návrhy revitalizace náměstí Republiky s ohledem na klimatickou neutralitu.

„Podle nejnovějších informací od koordinátora projektu z Kyperské univerzity jsme byli vybráni do projektu Sparrow, kde se chceme podílet na vývoji alternativního nouzového komunikačního systému, jenž má posílit prevenci a připravenost jednotek integrovaného záchranného systému při digitálních výpadcích, což může být výpadek internetu nebo elektřiny, takzvaný digitální blackout,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel SITMP.

Na rozhodnutí ještě čekají přihlášky v dalších evropských projektech. REDES má za cíl bojovat vůči suchu efektivním hospodařením s vodou. SITMP v něm chce monitorovat a měřit dopad přírodě blízkých řešení. Projekt Bauhero se zaměřuje na architekturu, podporuje kulturní dědictví a památkově chráněné budovy. „Zde máme v plánu ‚zútulnit‘ TechTower. Chtěli bychom využívat dešťovou vodu pro zavlažování například rostlin v interiéru. Chytré senzory by mohly monitorovat nejen zeleň, ale i celkový stav budovy,“ prozradil Luděk Šantora.

Zapojení technologického parku TechTower se objevilo i v projektu European Urban Innitiative. „Ten se zaměřuje na průmyslovou turistiku, chceme čerpat inspiraci při kombinaci tradičního marketingu s využitím pokročilých technologií, jako je například virtuální realita. Cílem je posílit cestovní ruch, podnítit hospodářský růst a propagovat historické a kulturní dědictví města,“ uvedl Luděk Šantora.

Do právě vznikajícího evropského konsorcia digitální infrastruktury EDIC LDT nominovalo SITMP Ministerstvo pro místní rozvoj jako oficiálního zástupce pro Českou republiku. EDIC má za cíl propojit lokální digitální dvojčata měst.

Kromě těchto evropských projektů se SITMP aktivně účastní i národních dotačních programů zaměřujících se například na kyberbezpečnost, 5G technologie a e-government.