„I vy možná v těchto chladných dnech nosíte fleecové oblečení, jehož vlákno je vyrobeno z PET lahví, čtete z novin nebo časopisů vyrobených převážně z recyklovaného papíru. Nebo právě stojíte na zátěžovém koberci z PETu, či pijete ze sklenic vyrobených z recyklovaného skla. A nejenom to. Prostě svět recyklace je všude okolo nás a putovní výstava Brána recyklace nám pomůže si tohoto faktu všimnout a více nás s tím světem obeznámit,“ zve na výstavu Pavla Nováková ze společnosti věnující se zpracování tříděného odpadu.

Výstava vznikla jako přehlídka výrobků, které jsou vyrobeny recyklací z různých druhů odpadu. Možnost zhlédnout výstavu měli již dříve návštěvníci v Praze, Jihlavě nebo jako součást mezinárodní přehlídky Designblok 2011. Cílem je motivovat lidi všech generací k zamyšlení proč třídit.


Každý obyvatel Plzeňského kraje vyprodukuje podle statistik ročně 42,7 kg tříděného obalového materiálu (plasty, papír, sklo a nápojové kartóny). Každá z barevných popelnic na tříděný odpad připadá na 137 obyvatel kraje.