Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Plzeň Andrea Mašínová.Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Plzeň Andrea Mašínová.Zdroj: FN PlzeňCo se skrývá pod pojmem rodinné dobrovolnictví?
Rodinné dobrovolnictví je nápad, dosud nezrealizovaný, který nosím v hlavě již několik let. V současné době, s nástupem nového koordinátora dobrovolníků ve FN Plzeň pana Luboše Tafata k letošnímu 1. únoru, se nápad začal zhmotňovat. Princip je velmi jednoduchý, řada seniorů i dětí hospitalizovaných ve fakultní nemocnici trpí sociální izolací, nemají žádnou osobu blízkou, jež by je v době nemoci navštěvovala. Na druhou stranu řada rodin s dětmi hledá smysluplné využití volného času a ráda by v době návštěvní udělala radost a potěšila slovem a návštěvou pacienta, kterého nikdo nenavštěvuje. Na základě individuálního smluvního dobrovolnického vztahu by tak obě strany profitovaly ze společných milých setkání.

Už ve FN Plzeň tato aktivita funguje?
Zatím ne, připravujeme ji a chceme ji na jaře letošního roku spustit.

Kdo je jejím koordinátorem?
Koordnátorem bude pan Luboš Tafat.

V čem spočívá jeho práce?
Organizuje a řídí dobrovolnický program v nemocnici vlastními silami a má tak přímý vliv na jeho nastavení, přípravu a realizaci, včetně všech změn a úprav s ohledem na požadavky metodiky Ministerstva zdravotnictví České republiky. Mapuje si podmínky pro realizaci programu, stanovuje cíle, plán, harmonogram činnosti a roli programu v organizační struktuře fakultní nemocnice. Volí také podobu a rozsah dobrovolnické činnosti včetně programové linie, určuje pravidla a požadavky na dobrovolníky. Zřizuje a zajišťuje po personální i materiálně technické stránce fungování koordinačního pracoviště Dobrovolnického centra Fakultní nemocnice Plzeň. Zajišťuje a realizuje všechny procesy a veškerou práci s dobrovolníky, včetně administrativní opory a elektronické evidence činnosti. Zároveň spolupracuje na realizaci dobrovolnického programu s externími dobrovolnickými organizacemi tak, aby proběhly všechny procesy realizace a celý program dobrovolnictví fungoval bezpečně pro pacienty, pro dobrovolníky i pro fakultní nemocnici.

Centrum léčby bolesti ve FN Plzeň je v nových prostorách.
Podívejte se, centrum léčby bolesti ve FN Plzeň se přestěhovalo

Kolik lidí je v projektu zapojeno a o co mají na starost?Koordinátora dobrovolníků máme jednoho a je postačující, metodicky agendu zaštiťuji já, a to již od roku 2005. Uvítali bychom všechny rodiny, které mají blízko k dobrovolnické a charitativní činnosti a chtějí uvedenou službu poskytovat s celou rodinou, nikoliv jako jednotlivci.

Odkud by rodiny měly být?
Předpokládáme, že rodiny budou z Plzně a blízkého okolí, česky hovořící, morálně a trestně bezúhonné, pozitivně naladěné.

Bude jejich práce nějak ohodnocena?
Dobrovolnictví je bezplatné, jinak by pozbylo hlavní princip dobrovolnictví, to je bezúplatnost.