Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň je Komplexním onkologickým centrem zabývajícím se nákladnou onkologickou léčbou. Zajišťuje specializovanou a superspecializovanou léčbu nádorových onemocnění pro obyvatele Plzeňského a Karlovarského kraje. Patří mezi největší onkologická zařízení v ČR, z hlediska počtu nemocných je tak nejzatíženějším pracovištěm v ČR.

Zapojuje se do mnoha preventivních programů, naposledy do akce nazvané Nebýt na to sama na podporu prevence rakoviny prsu. I o ní hovoří přednosta kliniky profesor MUDr. Jindřich Fínek.

Kolik ročně léčíte na onkologické a radioterapeutické klinice nových pacientů a kolik z toho je žen s rakovinou prsu?
Nových pacientů máme ročně zhruba tři a půl tisíce, nemocní s nádory prsu se počítají na stovky. A nejsou to jenom ženy, rakovinu prsu mají, byť v malém procentu, i muži.

Přibývá nemocných a s jakými onemocněními?
Nádorů prsu a například i plicních nádorů mírně přibývá, ale snižují se třeba počty nádorů žaludku.

Jak vysoké je v současné době procento vyléčení?
Procento vyléčených nebo pacientů, kteří přežívají mnoho let bez známek nemoci, jako například nemocní s plicními nádory, stoupá díky moderní cílené léčbě. Vyšší je tak i počet vyléčených nádorů prsu, jejichž výskyt se však bohužel přesouvá do mladších ročníků. Pro léčbu a vyléčení je velmi důležitá včasná diagnostika. Čím menší nádor je, tím je vyšší šance na úplné uzdravení. Pokud je například nádor v prsu zachycený v prvním stádiu, 95 procent pacientů se vyléčí.

Operace ve FN Plzeň.
Lékaři FN Plzeň dokáží zrekonstruovat prs už při operaci rakoviny

Zlepšuje se podle vašich poznatků zájem o preventivní vyšetření a je veřejnost v těchto otázkách už poučenější?
Řekl bych, že se poslední dobou situace výrazně zlepšuje. Například většina nádorů prsu už bývá odhalena při mamografickém screeningu, někdy také při samovyšetření, které zdravotníci právě při preventivních akcích naší nemocnice ženy naučí.