Díky lepší kvalitě zobrazení umožňují i provádění nejsložitějších diagnostických a léčebných výkonů. Nejmodernější technologie na trhu jsou součástí úseků intervenční kardiologie a arytmologie a při obměně přístrojů nahradily technologie staré více než deset 10 let.

V léčbě srdečních arytmií používají lékaři Kardiologické kliniky na úseku arytmologie zcela novou metodu k léčbě fibrilace síní. Tato porucha je nejčastěji se vyskytující arytmií, kterou ve vyšším věku trpí více než 10 % populace. Nejmodernější katetrizační léčba fibrilace síní je založena na použití tzv. pulzního pole, kdy je aplikována elektrická energie o výkonu desítek kilowatů v rozsahu mikrosekundy. Tato metoda je pro pacienty, kteří jsou pro to vhodní, velkým přínosem. Ve srovnání s provedením katetrizačního zákroku aplikovanou radiofrekvenční energií nevede k bolestivému dráždění osrdečníku, a hlavně celou proceduru zjednodušuje a zrychluje.

Na nejmodernější angiolince na intervenční kardiologii je mj. velkým bonusem integrovaný software, který napomáhá rozboru CT obrazů a tím k lepší rekonstrukci kořene aorty, aortální chlopně a přístupových cest. Proto je možné pro každého konkrétního pacienta zvolit optimální typ a velikost katetrizačně implantované aortální chlopně. „A to je právě velký posun v rámci těchto život zachraňujících zákroků,“ vysvětluje přednosta Kardiologické kliniky Richard Rokyta. „Většina výkonů probíhá u pacientů, kteří jsou při vědomí, v ojedinělých případech je nutná celková anestezie. Kontrastní látka při intervenčních výkonech je aplikována do věnčitých tepen, kam jsou katetry zavedené nejčastěji cestou radiální tepny (palcová strana předloktí),“ popisuje zákroky profesor Rokyta.

Kardiologická klinika FN Plzeň je jediným pracovištěm v kraji, které zajišťuje intervenční výkony pro léčbu akutního infarktu myokardu nonstop a stále častěji provádí katetrizační náhrady aortálních chlopní. „Ročně je na klinice hospitalizováno více než 4000 pacientů. Jen na úseku intervenční kardiologie je každoročně vyšetřeno více než 2500 pacientů, provedeno přes 1100 léčebných zákroků. Čekací doby na plánované zákroky jsou velmi krátké. Zdejší odborníci používají nejmodernější technologie a diagnostické či léčebné invazivní výkony provádí v současnosti na nejnovějších angiografických systémech,“ doplňuje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Náklady na angiografické rentgenové zařízení s injektorem kontrastní látky pro arytmologické angiografické pracoviště činily 22,9 milionů korun. U intervenčního kardiologického pracoviště došlo k obnově i všech doplňkových potřebných systémů za 38,4 milionu korun. Financování bylo zajištěno dotací z prostředků programu REACT-EU.