Nemocnice vynaložila 3,7 miliardy na nákup léčiv a 4,9 miliardy korun na osobní náklady (mzdy vč. odvodů). Finanční stabilitu si chce udržet i v roce 2024, což se během prvních měsíců daří.

Díky evropským dotacím z fondu React EU, který financuje mimořádné evropské projekty pro stabilizaci zdravotního systému, bylo v roce 2023 dokončeno pět projektů. Celkem na ně nemocnice získala 640 milionů korun, které doplnily dotace ze státního rozpočtu ve výši necelých 42 milionů korun a z vlastního rozpočtu nemocnice dofinancovala částku 80 milionů korun.

„Mezi těchto pět projektů patří dokončení rozsáhlé rekonstrukce Metabolické JIP na I. interní klinice, kterou jsme slavnostně otevřeli na konci února letošního roku, a jejíž celkové náklady byly 109 milionů korun. Dalším projektem byla obnova a modernizace zobrazovací techniky v celkové hodnotě 360 milionů korun, obnova a modernizace vybavení operačních sálů ve výši 64,7 milionů korun, obnova vybavení onkologických pracovišť za 168 milionů korun a obnova a modernizace vybavení laboratorních pracovišť za téměř 60 milionů korun,“ vyjmenoval ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně. Ilustrační foto
Rodinné dobrovolnictví! V České republice je Fakultní nemocnice Plzeň první

Během loňského roku se uskutečnilo i mnoho dalších investic, financovaných mimo evropské fondy. Jednalo se například o kompletní rekonstrukci budovy Transfuzního oddělení, výstavbu nového stacionáře pro Kliniku pneumologie a ftizeologie, rekonstrukci lochotínských výtahů či porodních pokojů na Gynekologicko-porodnické klinice, adaptaci centrálního skladu SZM (spotřební zdravotnický materiál) nebo nákup nemovitosti pro vybudování nového bistra v areálu na Borech.

V letošním roce FN Plzeň uspěla v programu IROP, a to hned s pěti projekty v celkové výši dotace 240 milionů korun pro rozvoj kybernetické bezpečnosti. V rámci programu Národní plán obnovy získala nemocnice také finanční podporu na nákup přístrojového vybavení pro onkologii a hematoonkologii (300 mil. Kč) a pořízení robotického rehabilitačního přístroje pro Oddělení léčebné rehabilitace za 20 mil. Kč (náklady na celý projekt jsou 50 mil. Kč).

„Letos je pro nás zásadní dokončení výstavby nových pracovišť na Kardiologické klinice za 180 milionů korun. Dále se účastníme výzvy na podporu výstavby pavilonu infekčních chorob, kde očekáváme celkové náklady až 1 miliardu korun a dotaci bychom mohli získat zhruba 400 milionů korun. Zároveň jsme připraveni soutěžit zhotovitele stavby pro pavilon chirurgických oborů, kde je hotová projektová dokumentace. Optimistický odhad směřuje začátek výstavby do roku 2025,“ upřesnil podstatné kroky Šimánek.

Centrum léčby bolesti ve FN Plzeň je v nových prostorách.
Podívejte se, centrum léčby bolesti ve FN Plzeň se přestěhovalo

V roce 2024 je odhad celkových nákladů 11,25 miliardy korun, z toho na spotřebu materiálu 4,2 miliardy a 2,2 miliardy na léčiva. Nárůst se očekává také u osobních nákladů, kde je předpoklad 5,25 miliardy korun.