I letos akci pořádala Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, ceny se předávaly ve středu v plzeňském KD Šeříkovka. Celý večer doprovázel svým vystoupením pěvecký sbor Jéčko, pod vedením Jaro Smejkala.

„V tomto ročníku jsme obdrželi 46 nominací a nebylo vůbec lehké mezi všemi nominovanými vybrat držitele hlavních cen, protože Křesadlo by si bezpochyby za svou dobrovolnickou činnost zasloužil každý z nich,” uvedla Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.

Sedmnáctý ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2022 pořádala stejně jako v minulých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 3. listopadu 2022 v prostorách DEPO2015 v Plzni.
Dobrovolníci z regionu převzal ocenění

Proces oceňování byl spuštěn v červenci 2023 výzvou veřejnosti k nominaci dobrovolníků. Porota, složená ze zástupců Plzeňského kraje, Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1, Městského obvodu Plzeň 2, Městského obvodu Plzeň 3 a pořádající organizace DoRA, udělila tři hlavní ceny Křesadlo, jednu zvláštní cenu poroty a zvláštní poděkování.

Hlavní cenu převzali Jiří Poslední za svoji činnost ve Spolku Klášter Chotěšov, Linda Albrechtová, která se věnuje osvětě v oblasti zrakově postižených a Vlasta Fialová působící jako dobrovolnice v Domově pro seniory sv. Jiří - Městská charita Plzeň. Zvláštní cenu poroty obdržela Andrea Sommerová, která působí jako dobrovolnice v Západočeském muzeu v Plzni. Zvláštní poděkování si zasloužili Irena Popová a Jiří Lokajíček, dlouholetí dobrovolníci z TyfloCentra Plzeň.

Držitelé hlavní ceny

Jiří Poslední je zakládajícím členem Spolku Klášter Chotěšov v roce 1993. Už neuvěřitelných třicet let tak s klášterem a aktivitami kolem něho doslova žije. Jako grafik s vazbami hlavně na plzeňskou výtvarnou scénu postupně převzal organizaci uměleckých výstav v klášteře. Pokud za sezonu probíhá čtyři až šest výstav, je to těžko uvěřitelných cca 120 výstav a vernisáží a díky tomu klášter získal pověst velmi prestižního vystavovatele. Je to člověk, který klášteru věnuje spoustu svého času, ať již jako amatérský historik, organizátor života v něm, dříve také jako správce a průvodce.

Nástropní freska v chotěšovském klášteře je jednou z největších a nejkrásnějších nástropních fresek v západních Čechách.
Vzácná freska čeká na záchranu. Chotěšovský klášter pořádá sbírku

Linda Albrechtová je činná v osvětových aktivitách stran zrakového postižení, kterým jako dobrovolník věnuje spoustu svého volného času. Pomocí svého blogu nebo osobními setkáními pomáhá inspirovat lidi se zrakovým postižením, kteří mají pochybnost o tom, zda se se svým handicapem mohou zapojit do běžných aktivit. Svým blogem také oslovuje laickou veřejnost, aby se lidé nebáli kontaktu se zrakově postiženými a aby věděli, jak s nimi případně komunikovat či jim pomoci.

Vlasta Fialová působí jako dobrovolnice v Domově pro seniory sv. Jiří - Městská charita Plzeň, se kterým spolupracuje od roku 2014. Každé úterý odpoledne dochází a předčítá klientům. Také má na starosti správu místní knihovny, výpůjčky a zápisy nových knih. Předčítání je u klientů velmi oblíbené a pravidelně a rádi se ho zúčastňují. Její činnost ale není jen čtenářský kroužek, rozdává radost klientům i tím, že si s nimi povídá o jejich radostech a starostech a společně vzpomínají na doby minulé.