Daň z nemovitosti se vypočítává z rozlohy bytu a několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Ta navíc letos v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Prvním koeficientem, kterou se základní sazba násobí, je koeficient pro jednotky s podílem na pozemku ve výši 1,22, což jsou například byty spadající do společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). Druhým je koeficient podle velikosti obce. Ten se v Plzni pohybuje podle různých oblastí od 1,6 do 4,5. Výsledná daň vznikne ještě vynásobením třetím koeficientem, tentokrát místním, které si obce určují sami. Ten v Plzni, stejně jako třeba v Kralovicích, Plasích nebo Blovicích, zůstává stejný jako v loňském roce, tedy 1.

K samotným číslům. Majitel garsonky v Plzni o velikosti 35 metrů čtverečních bude toto číslo nejprve násobit hodnotou 1,22 kvůli SVJ. Další násobitel bude základní sazba daně 3,50 koruny a následně koeficient podle počtu obyvatel. Jak jsme výše uvedli, město Plzeň má více katastrálních území s různou sazbou a pro výpočet použijme modelový příklad pro Bolevec, kde je koeficient 4,5. Místní koeficient má Plzeň ve výši 1 a tak je matematickým výsledkem 672 korun. Konečná suma se ale může vlivem postupného zaokrouhlování v algoritmu pro výpočet daně ještě mírně lišit.

„Výslednou daň tedy nelze vypočítat pouhým vynásobením výměry podlahové plochy, sazby daně a příslušných koeficientů. Takový výsledek by byl pouze přibližný. Jako kalkulačka výborně poslouží portál mojedane.cz, sekce Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – přiznání k dani z nemovitých věcí,“ upřesňuje mluvčí Finančního úřadu Plzeň Michaela Hošťálková. Konečná daň, kterou poplatník v tomto případě po zaokrouhlování zaplatí, je tedy 678 korun.

Na změny v danění nemovitostí upozorňuje mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Michaela Hošťálková
Vlastníte garáž? Pozor na povinnost podat daňové přiznání. Zbývá už jen pár dní

Podle stejného návodu lze takto vypočítat jakkoliv velký byt. Majitel jednotky o velikosti 50 metrů čtverečních za rok 2024 zaplatí 961 korun, pokud vlastníte prostornější byt o rozloze 80 metrů čtverečních, zaplatíte 1708 korun.

Sazba u rodinných domů se zvyšuje o 1,40 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže přesahuje 2/3 (v případě obytných domů, garáží a ostatních staveb) nebo 1/3 (v případě podnikatelských budov) zastavené přízemní plochy. Naopak na rozdíl od bytů se celkový výpočet už nenásobí koeficientem 1,22 za podíl na pozemku bytové jednotky.

Majitel rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 metrů čtverečních si bude muset připravit 3087 korun.

Modelové příklady bytů v Plzni-Bolevci:

Garsonka 35 m2 – 678 korun
Byt 50 m2 – 961 korun
Byt 80 m2 – 1544 korun
Rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2 – 3087 korun

Podat daňové přiznání je povinnost do 31. ledna a zaplatit daň je nutné do 31. května. To platí pro případ, když výše daně nepřesáhne částku 5000 korun. Jestliže tuto částku přesáhne, je možné, ale nikoliv nutné, zaplatit ve dvou stejných splátkách. První splátka pak připadá na 31. května a druhá na 30. listopadu.