Budou rozděleny do pěti etap, potrvají osmdesát dní, dalších sedm dní zaberou přestavby k zavedení dopravně inženýrských opatření.

Součástí akce bude i oprava povrchu sjezdových a nájezdových větví na EXITu 80 u Litic a povrchu vozovky v tunelu Valík. „Kromě obnovy obrusné, ložné a částečně i podkladní asfaltové vrstvy dálnice budou součástí stavby například i práce na opravě služebních křižovatkových větví, výměně svodidel na přejezdech středového dělícího pásu, výměně poškozených svodidel, opravě dvou opěrných stěn nebo telematických zařízení v povrchu vozovky. Na mostních objektech dojde k drobným opravám a výměně obrusné vrstvy vozovky,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

Během prací se v některých etapách budou postupně uzavírat nájezdy a sjezdy mimoúrovňové křižovatky s přivaděčem na Přeštice. Když se řidiči budou potřebovat dostat z dálnice od Rozvadova na Klatovy, budou muset uzavřený sjezd u Litic objíždět přes Plzeň. Stejně tak potom v dalších etapách i pro opačný směr.

Tramvajovou trať od plzeňského náměstí Republiky až po Šafaříkovy sady čeká pětiměsíční rekonstrukce
Uzavírky kvůli opravě trati v centru Plzně se blíží. Víme, kudy povedou objížďky

To se však příliš nezamlouvá vedení města. „Pro Plzeň je to fatální, protože objízdná trasa vede z části přes Borská pole. Auta sjedou z dálnice na Sulkově a pojedou po kruhovém objezdu u Makra a Folmavskou ulicí až ke kruhové křižovatce v Sukově ulici. Z toho nadšeni nejsme, protože tam současně probíhají práce na křižovatce U Panasoniku, kde je už nyní trasa svedená do jednoho pruhu,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar. Celá akce je rozdělena do pěti etap, během kterých se budou postupně měnit dopravní omezení v řešeném úseku.

Etapa 1A

Instalace dopravně inženýrských opatření – od pátku 17. 5. 2024, cca od 18 hodin do pondělí 20. 5., zhruba do 15 hodin.

Následně od 20. 5. do zhruba 11. 6. bude opravován bude levý jízdní pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 85,0 a v km 76,355. Tímto dojde k uzavření levé poloviny MÚK Litice (EXIT 80), zároveň bude uzavřena odpočívka Šlovice vpravo v km 83,2. Doprava bude vedena v pravém jízdním pásu, na který bude převedena přejezdem SDP v km 85,0 a zpět na levý jízdní pás v km 76,4. Pravý jízdní pruh ve směru Rozvadov v prostoru MÚK Litice bude veden kolektorem.

Za uzavřenou levou polovinu MÚK Litice (EXIT 80) je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Praha a ve směru Klatovy. Ve směru Praha je navrženo vedení objízdné trasy od silnice I/27 nájezdem na dálnici do pravého jízdního pásu a otočením přes MÚK Sulkov (EXIT 89) na levý jízdní pás do svého původního směru. Ve směru Klatovy bude vedena výjezdem v MÚK Sulkov (EXIT 89) na silnici I/26 směr Plzeň a přes ul. Domažlická a Folmavská navedena na silnici I/27 směr Klatovy.

Nebezpečná křižovatka u Nepomuku prochází v letošním roce roce zásadní přestavbou.
Křižovatka smrti u Nepomuku se opravuje. Bude bezpečnější

Etapa 1B

Přestavba dopravně inženýrských opatření z etapy 1A na etapu 1B bude prováděna od 11. 6. do 12. 6.  

Od 12. 6. do 25. 6. bude pokračovat oprava levého jízdního pásu, jehož uzavírka bude začínat v km 85,0 a bude pokračovat do km 78,8, čímž bude zkrácena o cca 2,2 km. Pro převedení dopravy na pravý jízdní pás budou opět využity přejezdy SDP v km 85,0. Zde se přes přejezd SDP bude doprava ve směru na Prahu vracet na levý jízdní pás. Zároveň bude otevřena nájezdová větev ze silnice I/27 ve směru od Klatov na Prahu. V tunelu Valík bude doprava vedena již ve svých jízdních pásech.

Za uzavřenou polovinu MÚK Litice (EXIT 80) je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Klatovy. Ve směru Praha bude v této etapě umožněn nájezd ze silnice I/27 do levého jízdního pásu dálnice ze směru od Klatov. Ve směru Klatovy bude doprava vedena výjezdem v MÚK Sulkov (EXIT 89) na silnici I/26 směr Plzeň a přes ul. Domažlická a Folmavská navedena na silnici I/27 směr Klatovy. Provoz od Plzně směrem na Prahu bude po silnici I/27 na křižovatku Dobřany, kde bude otočena a po silnici I/27 doveden zpět k otevřené nájezdové větvi MÚK 80 směr Praha.

Etapa 2A

Přestavba dopravně inženýrských opatření z etapy 1B na etapu 2A bude probíhat od 25. 6. do 27. 6.

Od 27. 6. do 16. 7. bude opravován pravý jízdní pás dálnice D5 mezi přejezdy SDP v km 76,355 a v km 85,0. Tímto dojde k uzavření pravé poloviny MÚK Litice (EXIT 80), zároveň bude uzavřena odpočívka Šlovice vlevo v km 83,9. Doprava bude vedena v levém jízdním pásu, na který bude převedena přejezdem SDP v km 76,4 a zpět na pravý jízdní pás v km 85,0. Pravý jízdní pruh ve směru Praha bude v prostoru MÚK Litice veden kolektorem. Toto řešení umožní napojení křižovatkových větví stávajícími připojovacími pruhy.

Rekonstrukce průtahu Železnou Rudou.
Centrum Železné Rudy je zcela rozkopané, začaly práce i na poslední části

Objízdná trasa – Za uzavřenou severní polovinu MÚK 80 je navrženo vyznačení objízdné trasy ve směru Rozvadov (Nürnberg) a ve směru Klatovy. Ve směru Klatovy je navrženo vedení objízdné trasy po dálnici D5 na MÚK 89, kde budou vozidla otočena na levý jízdní pás směr Praha, a v MÚK 80 výjezdem na silnici I/27 směr Klatovy. Ve směru Rozvadov (Nürnberg) je navrženo vedení objízdné trasy ve směru od Klatov ze silnice I/27 přes ul. Folmavská, Domažlická a silnici I/26 na nájezd v MÚK 89 do pravého jízdního pásu dálnice D5.

Etapy 2B a 2C se připravují a o termínech a přesné podobě omezení bude ŘSD včas informovat.