Pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje je určena částka ve výši 2,8 milionů korun. „Díky finančnímu daru, který bude rozdělen na tři části, budou moci hasiči z Košutky upravit a dovybavit velitelský automobil tak, že v něm vznikne úložný prostor pro převoz technického materiálu a budou do něj zabudovány moderní komunikační prostředky. Velitel stanice v Plzni Košutce řídí složitější zásahy a koordinuje mimořádné události, proto potřebuje moderně vybavené velitelské zásahové auto. Část peněz je pak určena na přestavbu podvozku v současné době nevyužívaného vozidla Iveco Magius ALP 375, díky níž bude vytvořen nákladní automobil s větší úložnou plochou a výklopným zdvihacím čelem. Třetí část z této sumy je pak určena na nákup především ochranných pomůcek, dýchací techniky a sušících skříní pro hasiče,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Milion korun schválila rada pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje. Suma bude rozdělena na dvě části. Za částku cca 650 tisíc korun chtějí policisté pořídit pořídit speciální IT techniku, která bude sloužit k zajištění nadstandardní kvality dokumentace a odhalování protiprávního jednání i k jejímu předcházení. Částku ve výši cca 350 tisíc korun pak použijí na technické vybavení policistů v přímém výkonu služby, především k zabezpečení jejich připravenosti na okamžitý a rychlý zásah.

Ještě v tomto roce by se měly u vjezdu do Plzně objevit značky zakazující stání nákladních vozů nad 12 tun na jejím území
Plzeň vyhlašuje boj kamionům. Chystá plošný zákaz parkování

Půl milionu korun pak chce město Plzeň darovat Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje. „Tato suma je určena na nákup vozidla SUV, které přispěje ke zlepšení akceschopnosti zdravotnických záchranářů a bude sloužit i při mimořádných událostech s hromadným postižením osob jako jsou velké dopravní nehody nebo havárie. Nově pořizované vozidlo bude s pohonem všech kol, vybavené tažným zařízením, navigačním systémem, výstražným zařízením a volbou jízdního režimu,“ vysvětlil Jiří Winkelhöfer.