Plzeň – Terasy Velkého divadla v Plzni, Riegrova, Sedláčkova a Dominikánská ulice v historickém jádru města a také Lochotínský park mají šanci na rekonstrukci. Plzeň připravuje žádosti o spolufinancování, které podá do akutalizované 15. výzvy ROP Jihozápad, a podle ředitele Útvaru koordinace evropských projektů Ericha Beneše je velká šance na to, aby město získalo až 85 procent peněz nutných na rekonstrukce z EU.

„Jde o projekty z Integrovaného plánu EHMK, kde jsou peníze rezervovány, máme až 90procentní šanci," potvrdil Beneš. Celkem je třeba na všechny čtyři projekty téměř 200 milionů korun. Rekonstrukce Riegrovy a Dominikánské ulice spolyká více než 36 milionů Kč. Z Riegrovy se stane pěší zóna. V Sedláčkově ulici je špatný technický stav silnice i chodníků.

Projekt rekonstrukce teras Velkého divadla je spočítán na zhruba 60 milionů korun a zahrnuje úpravy části přiléhajícího sadového okruhu. Tam má vzniknout relaxační park zasahující ke Klatovské třídě, podél níž má vzniknout stromová alej. Celý prostor u divadla má být zjednodušen a očištěn, zmizí komín někdejší výtopny. Zásadním krokem je zvětšení současné severní terasy přístavbou nové předprodejny divadelních vstupenek a terasa bude moci být využívaná i pro různé kulturní akce. Z projektu ale vypadla stavba nové futuristické kavárny, se kterou projekt původně počítal. Na to už peníze nejsou.

Poslední finanční injekci má dostat Lochotínský park u zoo, který byl v minulosti atraktivním lázeňským prostorem, ale dnes je spíš udržovaným lesem. Cesty už nerespektují nové cíle – chybí propojení se sídlištěm Vinice, cyklostezkou na Karlovarskou třídu. Cesty navíc nejsou odvodněné, takže v parku vznikají hluboké erozní rýhy.

Co prokoukne

Riegrova a Dominikánská ul. náklady max. 36,1 mil. Kč
Sedláčkova ul. 50 mil. Kč
Terasy Velkého divadla, okolí 60,3 mil. Kč
Lochotínský park 49,5 mil. Kč

schválení podání žádosti o dotaci musí ještě schválit zastupitelstvo