Už v pondělí 19. února začne v této plzeňské čtvrti výstavba nového kruhového objezdu, který nahradí dopravně vytížené a nepřehledné křížení zmíněné ulice s ulicemi V Mokřinách a K Fořtovně. Posledně jmenovaná ulice je jedinou automobilovou spojnicí mezi obcí a přivaděčem k dálnici D5.

„Jsme rádi, že se oprava této významné komunikace posunula do další fáze. Jedná se o stěžejní dopravní akci v Červeném Hrádku, která přispěje k bezpečnosti řidičů, chodců i cyklistů,“ říká starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Tato fáze rekonstrukce by měla být hotova do konce května letošního roku. Na ni by měla navázat poslední etapa, která začne v červnu a skončí v září, kdy bude kompletně dokončen celý úsek od křižovatky ulic Hrádecká a Staroveská za křižovatku s ulicí K Fořtovně.

Kvůli dlouhé objízdné trase bude omezena dopravní obsluha Červeného Hrádku, linky hromadné dopravy povedou náhradní trasou a přes dočasně umístěné zastávky. „Veřejná doprava bude využívat objízdnou trasu Červenohrádeckou a dále po dálničním přivaděči a přes obce Kyšice a Dýšina. Spoje MHD budou jezdit jednosměrně, od konečné Doubravka kolem Ústředního hřbitova do zastávky Na Rozcestí a pak opravenou částí ulice Červenohrádecká zpět do Doubravky,“ popisuje změny v dopravě náměstek primátora Aleš Tolar s tím, že současná konečná Červený Hrádek nebude po dobu stavby spoji MHD obsluhována. „Dopravní omezení jsou pro občany Červeného Hrádku jistě nepříjemná, ale jedná se o velmi složitou a náročnou stavbu, jejím výsledkem bude už letos znatelně lepší stav komunikací a větší bezpečí pro chodce,“ dodává Tolar.

Plán kruhového objezdu na Červenohrádecké ulici v Plzni:

Plán kruhového objezdu na Červenohrádecké ulici v PlzniZdroj: Deník/Pavel Bouda

Zastávky Na Samotě, Nad Hrádkem a zastávka Červený Hrádek, která bude dočasně umístěna v mírné odsunuté poloze v ulici Vesnická, obslouží během stavby pouze spoje příměstské linky 254. „Cestující by proto měli věnovat zvýšenou pozornost jízdním řádům všech dotčených linek. Provoz Senior expresu pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a seniory starší 70 let je do Červeného Hrádku zachován,“ upozorňuje Miroslav Klas ze Správy veřejného statku města Plzně.

Výstavba okružní křižovatky se dotkne také cyklistů, protože místem prochází mezinárodní cyklotrasa č. 3 a městský cyklistický okruh č. 2151. Během stavby pojedou cyklisté po objízdné trase vyznačené v terénu. Povede ulicemi V Hájku a Pod Hospodou. Na cyklotrase č. 3 budou navíc ještě viset mapky se zakreslenou objížďkou a stručnou informací nejen v češtině, ale i v angličtině a v němčině.

Ilustrační foto
V městských lesích zmizí stromy poškozené vlivem počasí a přestárlé dřeviny

Oprava Červenohrádecké ulice zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, vybudování chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložky inženýrských sítí. Celkové náklady překročí 94 milionů korun bez DPH, z toho město Plzeň zaplatí téměř 29 milionů korun a Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje více než 65 milionů korun.

Změny týkající se jednotlivých linek veřejné dopravy vedených po Červenohrádecké ulici:

  • Linka 38 a N6 - Spoje pojedou pouze jednosměrně z konečné Doubravka kolem Ústředního hřbitova do zastávky Na Rozcestí, odkud pokračují již rekonstruovanou částí ulice Červenohrádecká zpět na konečnou Doubravka. Zastávka Červený Hrádek (u kaple) nebude spoji MHD obsluhována, místo ní je možné použít linku 254.
  • Linka 253 a 254 - Spoje příměstské dopravy pojedou z konečné Doubravka po ulici Červenohrádecká do zastávky Na Rozcestí obousměrně a obslouží všechny mezilehlé zastávky. Dále budou pokračovat ulicí K Fořtovně na dálniční přivaděč a směrem na obce Kyšice a Dýšinu. Vybrané spoje linky 254 následně obslouží zastávky ve východní části Červeného Hrádku – za uzavírkou. Spoje linek 253 a 254 jsou tarifně integrované, tj. platí na nich časové předplatné MHD pro městskou zónu Plzeň, včetně jízdného zdarma pro seniory 65+ a děti do 15 let věku.
  • Jízdní řády dotčených linek MHD lze najít na webu www.pmdp.cz a jízdní řády příměstských linek na stránce www.idos.cz.