Objekt dotvoří a uzavře stávající blok domů, přičemž se stane součástí východní strany „nového náměstí Emila Škody“. Lokalita u Centrálního autobusového nádraží, která v současné době moc krásy nenabízí a lidé ji považují za problematickou, se i díky tomu má postupně proměnit v plnohodnotnou městskou čtvrť s byty, obchody, kancelářemi.

„Naším cílem je využívat městské pozemky pro tvorbu nájemního bydlení pro občany, kteří nedosáhnou na vlastní byt. V tomto případě navíc pomůžeme revitalizovat lokalitu, která se bude do budoucna rozvíjet v kvalitně urbanizovanou čtvrť s dostatkem zeleně a veřejných prostorů,“ přiblížil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák.

Velká synagoga v Plzni se po třech letech rekonstrukcí otevřela.
Stavbou roku Plzeňského kraje jsou budova fakulty, synagoga a bytová rezidence

Pro okolí Centrálního autobusového nádraží nyní Útvar koncepce a rozvoje Magistrátu města Plzně (MMP) aktualizuje územní studii, která vymezí stavební bloky a stanoví regulaci pro výstavbu. Jedním z nich je právě stavební blok daný ulicemi Husova, Tylova, Husovým náměstím a náměstím Emila Škody. Původní blok není dokončený a je třeba ho uzavřít neboli dostavět směrem do náměstí Emila Škody. Parcela, orientovaná do náměstí, je ve vlastnictví Statutárního města Plzně, které ji využije ke stavbě bytového domu.

V současné době se na něj dokončuje architektonická studie, podle níž má nový dům navržená dvě podzemní podlaží s parkovacími stáními a šest nadzemních pater se sedmým ustupujícím patrem. V přízemí budou nebytové prostory určené pro obchod a služby, ve vnitrobloku architekt navrhuje pobytovou zeleň. „Byty jsou navrženy s ohledem na možný požadavek bydlení jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory. Vybrané byty lze také vybavit pro osoby s omezenou schopností pohybu, tedy pro bydlení hendikepovaných občanů,“ uvedla Světlana Budková, radní pro oblast bytovou včetně dostupného a sociálního bydlení.

Vrtulník W-3A Sokol Letecké záchranné a pátrací služby Armády ČR.
Letecká záchranka by mohla sídlit v Chotěšově. A možná i nové letiště

Střecha domu je řešena jako zelená, má mít vliv na zlepšení mikroklimatu, zachytávání prachu a nečistot z ovzduší či snížení hluku v zástavbě. Návrh také počítá s retenčními nádržemi pro zachycení dešťové vody, která může být dále využita např. pro závlahu zahrady ve vnitrobloku.

Po projednání studie ji převezme Odbor investic MMP, který bude pokračovat zpracováním projektové dokumentace, z níž vyplyne i předpokládaná cena stavby.