Už v září 2016 nastoupí první žáci do nové církevní základní školy. Vzdělávací instituce, kterou v krajské metropoli zřizuje plzeňské biskupství, se chce zaměřit na přírodovědu a ekologii.

„Hlavním impulzem byl dlouhodobý zájem nejen rodičů. V Plzni existuje mateřská škola Kardinála Berana, církevní gymnázium a střední odborná škola ve Spáleném Poříčí. Bylo tedy přirozené doplnit portfolio," uvedla koordinátorka přípravy ZŠ Kateřina Chejlavová.

Vznikající křesťanská devítiletka se spojí se stávající církevní SOŠ. Společné sídlo bude v Táborské ulici, kde se dosud nachází sportovní gymnázium. „Chtěli jsme navázat na tradici našeho vzdělávání. Když se uvolnila budova na Slovanech, byla to dobrá příležitost, jak myšlenku realizovat," řekl za plzeňské biskupství Ján Grajcár.

V čem se bude nová škola lišit? Třídy budou mít kolem 24 žáků, aby byl zajištěn individuálnější přístup. „Posílíme přírodovědné předměty a ekologii. Na prvním stupni chceme děti rozvíjet především prostřednictvím kroužků a volnočasových aktivit, na druhém pak formou odborných seminářů," nastínila Chejlavová. Doplnila, že pedagogové budou klást důraz na praktické vyučování.

Vzdělávací instituce bude postavena na křesťanských hodnotách, což se odrazí v přístupu k žákům i v atmosféře. „Škola bude otevřená všem, nejenom věřícím. Chceme, aby byla spíš rodinného charakteru. Pro každý ročník zavedeme povinný předmět etická výchova, kde nám půjde hlavně o osobnostní rozvoj jedince," vysvětlila Chejlavová. Naopak křesťanská výchova bude pouze volitelným předmětem.

Na místa v 1. a 6. třídě, jež se otevřou v září 2016, už se někteří rodiče ptají. „Zvažujeme tuto alternativu pro syna. Naše tři děti prošly státní školou a teď jsou na církevním gymnáziu, s kterým máme dobrou zkušenost," sdělila Lucie Petříčková.

Pro zájemce jsou přichystány informativní schůzky. Prvního prosince se uskuteční v MŠ Kardinála Berana, třetího prosince v mateřském centru Plzeňské panenky, o den později v připravovaných nových prostorách.

Počáteční investice činí podle odhadů přibližně milion korun. Celou částku uhradí plzeňské biskupství, přičemž peníze půjdou z církevních restitucí. Rozpočet na první školní rok bude též zhruba milion korun. Peníze získá instituce od Ministerstva školství. „V budoucnu, až se naplní všechny třídy, se náklady samozřejmě navýší. Budeme potřebovat až patnáct milionů korun. Většinu dostaneme opět od ministerstva," konkretizovala ředitelka SOŠ Jana Černíková.