Odřená kolena, vymknuté kotníky, nevolnost nebo alergické reakce po bodnutí vosou či včelou. To je jen stručný výčet zranění a zdravotních problémů, které se nejčastěji stávají dětem, ale mnohdy i dospělým, při prohlídkách hradů, zámku a dalších návštěvnicky exponovaných míst. Příčinou bývá mnohdy neznalost pravidel chování v areálech památkových objektů.

„Památky jsou především pro děti trochu záludné v tom, že jakmile jsou mimo školu a domov, běhají, jsou rozjívené a nejsou moc zvyklé na těžší terén. Zapomínají na opatrnost a většinou panikaří, když se jim pak něco stane. Naším cílem je proto hravou formou dětem poradit, jak se na památkách chovat, jak být opatrnější a zároveň ty památky pomáhat chránit,“ říká Mirka Kubatová Pitrová, správkyně Selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci.

Studentky a studenti Střední zdravotnické školy v Plzni vysvětlovali dětem, jak se provádí první pomoc nebo co je to zdravý životní styl. Ty se také dozvěděly, jak se chovat na kulturních památkách. | Video: Deník/Pavel Bouda

Proto se domluvila s učitelkami Střední zdravotnické školy v Plzni a uspořádaly pro žáky 1. stupně základních škol dvoudenní akci s názvem Kdo je připraven, není překvapen aneb chování na památkových objektech, možné úrazy a způsoby jejich ošetření.

„Dětem vše vysvětlují naše studentky a studenti z prvního ročníku. Sami si připravili výklad a praktické ukázky na čtyřech stanovištích, kde postupně ukazují, jak se provádí první pomoc, jak ošetřit nejčastější úrazy, co je to zdravý životní styl a také upozorňují na nebezpečí různých závislostí," vysvětluje učitelka Eliška Zemanová.

Na přípravě dvoudenní akce v areálu Selského dvora U Matoušů se podílelo celkem devětadvacet středoškoláků. „Děti mají zpočátku ostych, ale snažíme se jim to podat zábavnou formou, takže za chvíli už nás berou jako kamarády. Takže to baví nás i děti,“ říká patnáctiletá studentka Střední zdravotnické školy v Plzni Aneta Kubešová.

Na každém ze čtyř stanovišť se opravdu nikdo nenudí, děti se ochotně nechají obvazovat, prozrazují své zlozvyky v jídle a pití nebo se hlásí o to, kdo bude zkoušet umělé dýchání na připravených figurínách dospělého nebo malého dítěte.

„Je to krásná akce, protože má přínos pro obě dvě skupiny. Děti si zde vyzkouší věci a pomůcky, které my jim ve škole nemůžeme nabídnout, a i pro studenty zdravotnické školy je to praxe, jak někomu zásady ošetření vysvětlit. A my učitelé sami nejlépe víme, že když někdo někomu něco vysvětluje, tak se to vlastně sám nejlépe naučí,“ říká třídní učitelka 3.C 1. ZŠ v Plzni-Bolevci Tereza Šperlová.

Vzhledem k velkému zájmu škol jsou organizátorky projektu rozhodnuté podobnou akci opět uspořádat. „Doufáme, že ji budeme periodicky opakovat, buď opět na konci školního roku nebo na jeho začátku. A děti byly tak nadšené, že ani po skončení ukázek nechtěly náš statek opustit,“ dodává správkyně Selského dvora U Matoušů.