Deset nováčků jej složilo do rukou primátora města Plzně Romana Zarzyckého a velitele Městské policie Plzeň Petra Nováčka. Ceremoniál se uskutečnil v rámci vzpomínkového aktu na náměstí T. G. Masaryka.

Při něm si 105. výročí založení samostatného Československa připomněli představitelé Plzeňského kraje, města Plzně, horní komory Parlamentu ČR, městských obvodů, Západočeské univerzity, armády, policie a vojenských i civilních spolků za doprovodu Kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku a před zraky několika stovek přihlížejících.