I když jsou na projekt vyčleněny peníze z Evropské unie, což znamená, že učitelé se mohou zadarmo vzdělávat či že děti mohou jet zdarma na tábor, naráží manažerka projektu Eva Tischlerová na zasádní problém. „Když DM začal, což bylo před rokem, obeslala jsem téměř všechny školy v Plzeňském kraji a odpověděl mi z nich jen zlomek,“ řekla Tischlerová s tím, že po ředitelích škol chtěla, aby svým učitelům zprostředkovali informaci o možnosti bezplatného školení, zejména co se týče integrace dětí se sociálním znevýhodněním.

„Se svými spolupracovnicemi jsme však zjistily, že někteří ředitelé informaci o projektu ani nepustili dál, takže učitelé o něm vůbec nevědí, a my se s některými pak domlouváme samy,“ uvedla Tischlerová. „Každá škola, každý ředitel, každý učitel bere všechno mimo školu jako něco navíc,“ uvedla pedagožka Anna Poncarová.

Několik školení už se uskutečnilo. Na setkání pedagogických pracovníků zapojených do DM, které se uskutečnilo minulý týden v zasedací síni Krajského úřadu v Plzni, několik těchto přítomných učitelů potvrdilo, že školení bylo výborné a že jim hodně dalo.

„Je veliká škoda, že se našeho projektu účastní tak málo škol, neboť tam, kde to funguje už jsou viditelné výsledky,“ podotkla Tischlerová. Podle ní je zřejmě problém v tom, že je vše zadarmo. „V létě jsme v Žihli pořádali tábor pro znevýhodněné děti. Chtěla jsem tam vzít i romské děti z Nýřan. Přihlásilo se jich 23. Dva dny před odjezdem jsem začala obvolávat jejich rodiče. Ti skoro ani nevěděli, že má jejich dítě někam jet. Bylo to fiasko. Autobus jsem zrušila a došlo k tomu, že jeden chlapec se dožadoval toho, že chce jet s námi, tak jsme ho nakonec vzali jakoby zvlášť. Problém je v tom, že když je to zadarmo, tak proč by se někdo omlouval,“ sdělila Tischlerová s tím, že s řediteli škol je to podobné. „Proč by své učitele posílali na školení zadarmo, když za ně musí sehnat náhradu…“ uzavřela Tischlerová.

I přes všechny tyto potíže ukázal výstup z roční práce na DM až překvapivě vynikající výsledky.