Několik desítek potencionálních zájemců o studium se tak přišlo podívat do školy, která nabízí jedinečné obory, a to jak v rámci okresu, kraje, ale i celé republiky.

Jak informoval Deník ředitel školy Karel Suda, největší zájem byl mezi žáky o obory keramik a kamnář. Menší zájem prý zaznamenali u technických oborů elektrikář a zámečník; u těch je však klesající tendence rok od roku.

"Obor kamnář je jediný v Čechách a navštěvují jej u nás studenti z celé České republiky. Jeden chlapec je dokonce až ze Zlína a učí se tu s kamarádem z České Lípy. Obor keramik je také unikátní, v Plzeňském kraji jsme jediná škola, která jej vyučuje," prozradil Suda.

Kromě klasických střeoškolských oborů nabízí škola i rekvalifikační kurzy pro dospělé. "V září 2007 jsme otevřeli kurz pro kamnáře, kam nastoupilo 35 zájemců. Zajímavostí je, že nejmladší studentce je dvacet let, nejstaršímu pánovi šedesát. Překvapilo nás i to, že celých šedesát procent dotyčných má maturitu, kolem dvaceti procent výuční list, který byl podmínkou pro nastoupení do kurzu, ale zbytek má dokonce vysokoškolský diplom," podotkl Suda s tím, že kurz, který má 405 vyučovacích hodin, končí v srpnu a ti, kteří jej úspěně absolvují obdrží osvědčení o jeho absolvování. Podle něj jde většinou o lidi, kteří se v oboru pohybují a chtějí si prohloubit znalosti, zejména teoretické.

V závěru ředitel zdůraznil, že všechny aktivity školy se uskutečňují zejména díky sponzorům, kterými jsou především veliké keramické závody v Plzeňském kraji.