„Začali jsme ornitologickou vycházkou s odborným výkladem v Kilometrovce a přímo v areálu zoo máme dvě stanoviště. Jedno před Tropickým pavilonem a druhé na statku Luftnerka,“ potvrdil František Hyneš ze zoo.

Ochranu sov a dravců představuje odbornější stanoviště základní organizace Českého svazu ochránců přírody Plzeňsko a magnetem expozice je téměř metr dlouhá speciální hnízdní budka pro sovy pálené. Pro rozšíření mizející populace této dnes již vzácné sovy vyrobilo Sdružení přátel zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS pro zmíněnou ZO ČSOP deset těchto hnízdních budek. Většina z nich už je instalovaná na předem vytipovaných lokalitách a čeká na přílet a zahnízdění „pálenek“.