Rozhořčení lidé jsou ale toho názoru, že vzniklou situaci je nutné řešit okamžitě.

„Zvažujeme, jak sezení vyřešit, a to po stránce provedení i financování. Protože je nádraží historická budova, není zde vhodné každé řešení. Navíc nové vybavení nesmí umožnit opětovný návrat bezdomovců do vestibulu,“ uvedl Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah. Dodal, že právě z těchto důvodů zatím není stanoven termín montáže lavic.

Zároveň dráhy poukazují na to, že míst vhodných k čekání na vlak je na nádraží i tak dostatek.

„V současné době sledujeme využití čekárny a dalších míst, především gastronomických zařízení. Zjistili jsme, že po většinu dne jsou v čekárně i v restauracích volná místa pro cestující, kteří čekají delší dobu na vlak,“ podotkl Šťáhlavský.

Více na stránkách pondělního vydání Plzeňského deníku.