Zejména první tři jmenované obce patří mezi ty, kterých se výstavba a provoz parku dotkne nejvíce. Stavbu zóny o rozloze až 700 hektarů umožňují současné zásady územního rozvoje kraje a dohoda má potvrdit zmenšení budoucího parku maximálně na 280 hektarů. V průběhu následujících týdnů se k ní mají vyjádřit také zastupitelé dalších okolních obcí plánovaného parku a Plzeňského kraje.

„Zmenšit rozsah průmyslové zóny Líně znamená i její značné oddálení od domů, kde žijí občané dotčených obcí. Logicky je to náš hlavní zájem v celé této věci. To, že zmenšení již není vázáno na rozhodnutí investora, považujeme za významné gesto a krok ke zkvalitnění komunikace se státem,” říká Martin Sobotka, starosta Dobřan.

Starosta Dobřan Martin Sobotka ukazuje členění pozemků v areálu letiště Líně
Náporu vrchnosti bychom měli čelit společně, říká starosta Dobřan

Zmenšení zóny bylo jedním z hlavních podnětů starostů a občanů okolních obcí. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje totiž umožňují postavit velkou průmyslovou zónu na 700 hektarech s až 50 tisíci zaměstnanci.

„Na základě podnětů místních občanů usilujeme o vznik areálu o rozloze do 280 hektarů s maximálně 5000 zaměstnanci pro celý areál, jehož jádrem bude moderní továrna typu gigafactory. Abychom tento závazek oficiálně potvrdili, chceme uzavřít dohodu s okolními obcemi a Plzeňským krajem a v návaznosti na ni změnit zásady územního rozvoje,” vysvětluje Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu pověřený řízením státní agentury CzechInvest, která má přípravu parku na starosti.

Letiště Líně
Místo Líní by při stavbě gigafactory mohlo být letiště v Dobřanech či Chotěšově

Strategický podnikatelský park plánovaný v lokalitě Plzeň-Líně počítá nově s maximální rozlohou 200 hektarů průmyslové plochy. Hlavní část má zabrat továrna na výrobu baterií do elektromobilů, další pak takzvaný dodavatelský park, kde budou sídlit další menší provozy navázané na samotnou gigafactory. Přibližně 80 hektarů pak budou zabírat obslužná zařízení, jako je železnice, trafostanice nebo čistička odpadních vod.

Vedle zmenšení samotné zóny je důležitou součástí návrhu dohody mezi státem, krajem a obcemi také závazek státu v oblasti přípravy dopravního napojení podnikatelské zóny. „Naším cílem je odklonit veškerou tranzitní dopravu z okolních obcí a umožnit takové napojení podnikatelského parku na dálnici, které uleví místním občanům. Zásadní bude také moderní železniční připojení, která má sloužit jak pro dopravu materiálu do továrny, tak pro odlehčení osobní automobilové dopravy budoucích zaměstnanců,“ doplnil David Petr, koordinátor projektu za státní agenturu CzechInvest.