Odbor životního prostředí čtvrtého městského obvodu už zahájil správní řízení kvůli porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, ke stejnému kroku přistoupí i odbor životního prostředí magistrátu, a to za porušení vodního zákona, odbor výstavby ÚMO Plzeň 4 vyzval k zastavení stavebních prací, které na pozemku probíhají. To vše kvůli tomu, že pláž leží v aktivní povodňové zóně, kde nesmí být podle Vecky ani bazény, které jsou zde umístěny, ani se zde nedají provádět terénní úpravy, jako je odstranění ornice, místo níž sdružení navezlo písek. Navíc Povodí Vltavy ještě nedalo ke stavbě doporučení. To vše investor ví, přesto na pátek již sezval novináře na slavnostní otevření centra letní rekreace.

Šéf odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Vecka uvedl, že závěrem správního řízení může být pokuta až jeden milion korun. „Fakt, že investor o porušení zákonů ví, a přesto koupání v Doubravce zahajuje, bude přitěžující okolností při stanovování pokuty,“ uvedl Vecka.

„Pláž je s největší pravděpodobností postavena načerno. Je to typický příklad respektování zákonů v tomto státě,“ komentoval celou situaci šéf stavebně správního odboru plzeňského magistrátu Jiří Balihar. „Vyzvali jsme investora, aby předložil podrobnou dokumentaci o výstavbě pláže, jinak že se nemůžeme vyjádřit. To se zatím nestalo. Investor o tom ví,“ uvedl šéf Povodí Vltavy v Plzni Miloň Kučera.

Zástupce občanského sdružení Roman Bakala uvedl, že sdružení má jiný právní výklad zákona. Důkazem toho, že existují různé výklady je podle něj fakt, že v Praze je dvacet metrů od břehu Vltavy také pláž, která v Plzni být nemůže.

Celé dění korunuje skutečnost, že majitelem pozemku, na kterém pláž je i beachvolejbalové hřiště a venkovní bar, je zástupce starosty a zastupitel ÚMO Plzeň 4 Karel Černý (Pravá volba pro Plzeň). Od něj si sdružení pozemek pronajalo.

Když Černý zjistil, jak se věci mají, vypověděl sdružení smlouvu o pronájmu. Má to ale háček, výpovědní lhůta je čtyřměsíční, což znamená, že se naplní až po skončení plavecké sezony.

Zastupitelský klub ODS už na obvodní radnici inicioval změnu územního plánu,“ řekl zastupitel čtvrtého městského obvodu, který kvůli možným sporům nechtěl zveřejnit jméno. Územní plán lokality se výrazně změnil po povodni v roce 2002. Povodí si podle zastupitele prosadilo maximální plochy aktivní zóny až k Jateční ulici. Podle nového vedení obvodu není nutné, aby byla aktivní zóna tak široká. Pláž je za ochranným valem a případná velká voda by se tam jen převalila. První pražská pláž, vybudovaná na naplavenině, je podle Bakaly 20 centimetrů od Vltavy.

Nová pláž, čtvrtá ve městě, se otevře Plzeňanům v pátek ve 12 hodin. Má kapacitu 300 až 400 lidí. „Vzhledem k tomu, že je v aktivní zátopové zóně, jsou veškeré prvky mobilní a provozovatelé je mohou v případě velké vody do několika hodin odvézt,“ uvedl Bakala.

Pláž přišla na jeden milion korun. Jsou na ní dva bazény deset krát pět metrů s plavčíkem. Dále hřiště na beachvolejbal a tropický bar.