V posledních letech je také vyhledávanou lokalitou pro bydlení. Se starostou Zdeňkem Hanzlíčkem si Deník povídal mj. o připravovaných investicích a životě ve městě.

Jaké investiční akce v letošním roce chystáte?

Letos budujeme kanalizaci v Hutní ulici za řádově 7 milionů korun, s tím tam zároveň ve spolupráci s Vodárenskou a kanalizační, a. s., společností probíhá výměna vodovodního řadu za zhruba 4,5 milionu. Rekonstruujeme kostel sv. Václava, tedy hrobku kancléře Metternicha, za 4 miliony korun. Stavba bude mít nový krov a střešní krytiny. Do jednoho milionu korun bude stát úprava plaského domova s pečovatelskou službou. V obci Lomnička, která spadá pod Plasy, budeme revitalizovat vodní nádrž za cca 4 miliony korun. Rovněž připravujeme další investiční akce a projekty na roky 2022 až 2024.

Jaké projekty máte na mysli?

Dokončíme rekonstrukci Metternichovy hrobky, která by měla mít v roce 2022 opravenou fasádu a interiéry. Připravujeme projekt na revitalizaci komunikace ulic Potoční a Babinská, včetně inženýrských sítí, a dále projekt na revitalizaci a odbahnění rybníka. A v roce 2023 by měla být dokončena druhá etapa projektu „Cesty klášterem – stezky k poznání“ (informační panely seznamující např. s historií místa, významnými osobnostmi či provozy bývalého kláštera, pozn. red.). Nyní se dokončuje projekt na druhou etapu, na prostranství před klášterním kostelem. Máme dokončený projekt na přístavbu pavilonu základní školy a připravuje se projekt na přístavbu pavilonu mateřské školy.

Znamená to, že budovy škol kapacitně nestačí?

Zatím stačí, ale demografická křivka stále stoupá. Do Plas se budou stěhovat noví obyvatelé a my na to chceme být nachystaní. Projekt na základní školu je nyní ve fázi žádosti o stavební povolení, pak budeme shánět dotace od ministerstva. Když vše dobře dopadne, stavět by se mohlo začít na podzim 2022. Mateřská škola má kapacitu 140 dětí a dnes už ji navštěvuje 130 dětí.

Kolik občanů se přistěhuje?

Zhruba tři stovky. Nyní se tu postavily čtyři bytové domy, tedy dalších cca 60 bytů, a plánuje se i výstavba rodinných domů. Na příchod nových obyvatel jsme připraveni. Vybudovali jsme také vodovodní i kanalizační sítě a čističku s dostatečnou kapacitou.

O bydlení v Plasích je tedy velký zájem…

Rozhodně. Plasy jsou atraktivní město s dobrou občanskou vybaveností. Máme zde mateřskou a základní školu, gymnázium, střední odbornou školu, dům dětí a mládeže, základní uměleckou školu, knihovnu. Jezdí tu autobusy, vlaky. Loni jsme otevřeli nový lékařský dům. Tam od září ještě nastoupí plicní lékař, a bude tak plně obsazený. Je tu krásná příroda, sportovní vyžití a významné památky. Máme také nový kulturní dům.

Co město momentálně nejvíce trápí?

Určitě hustota dopravy. Za 24 hodin tudy projede devět až devět a půl tisíce aut. Až bude hotový obchvat, tak se situace vylepší.

Kdy by měl být dokončený?

Nyní je hotové územní rozhodnutí a pracuje se na stavebním povolení. Pokud půjde všechno dle plánu, tak by se mohlo začít stavět v roce 2024. Hotovo by mělo být v roce 2026 či 2027.

Nebojíte se po dostavbě obchvatu „umrtvení“ města?

Nemyslím si, že by měl obchvat mít na Plasy takový dopad. Máme zde klášter, centrum stavitelského dědictví, hrobku Metternicha, zoologickou zahradu a sportovní či turistické využití. Od jara do podzimu nás navštíví zhruba 110 tisíc lidí a domnívám se, že díky těm všem lákadlům k nám lidé budou jezdit i nadále.