Most, po němž jezdila veškerá doprava, byl už v havarijním stavu. Nedaleko něho tedy během srpna vyrostl most provizorní. Ten teď slouží všem řidičům, kteří Plasy po silnici I/27 spojující Plzeň a Most projíždějí.

Vzápětí poté, co demolice skončí, začne na tomtéž místě stavba mostu nového. Mimo jiné má být o kus širší než ten bývalý. Budovat se začne i kruhová křižovatka, která se objeví před mostem ve směru od Plzně. Ještě letos vznikne přes Střelu i lávka pro pěší, která spojí budoucí křižovatku s areálem kláštera. Všechno by mělo být hotovo do září příštího roku, včetně rekonstrukce další křižovatky pod školou, kde budou nově zastavovat autobusy.