Vodárna je také připravena vyrábět kvalitní vodu za předpokladu, že by nastal krizový scénář s nejhorší variantou kontaminace okolí. „V tomto případě by se nepřetržitý provoz na úpravně vody zcela uzavřel tak, že by v něm zůstali jen konkrétní pracovníci. Ti by zajišťovali obsluhu technologie výroby pitné vody bez možnosti prostor opouštět,“ uvedl ředitel vodárny Jiří Kozohorský.