Společnost dostala pokutu 'za provozování elektrických obloukových pecí a pálícího zařízení GEGA v rozporu s platným integrovaným povolením'.

Podmínky provozu pecí a pálícího zařízení porušila firma v červenci. „Došlo k nadměrnému vypouštění prašných částic z haly elektroocelárny do ovzduší. Zároveň provozovala pálicí a dělící zařízení bez filtrace, což způsobovalo uvolňování intenzivního dýmu," popsala Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Podle inspekce společnost po kontrole začala odsávací zařízení elektrické obloukové pece i netěsnosti na hale ocelárny opravovat.

„Tato pokuta však není první, kterou inspektoři ČIŽP firmě v poslední době uložili. V roce 2015 dostala pokutu 200 tisíc korun za nedodržování Plánu opatření pro případ ekologické havárie – firma totiž neprovedla těsnostní zkoušky potrubí a nádrží s velmi nebezpečnými látkami ropného původu. Ve stejném roce dostala také pokutu 50 tisíc korun za porušení povinnosti stanovené zákonem o odpadech– neshromažďovala některé druhy odpadů utříděně podle jednotlivých druhů," doplnila mluvčí inspekce Jana Jandová.