Sobotní ukázka podle data odkazovala na výročí osmé z jedenácti bitev, která se odehrála ve dnech 10. až 12. října 1916 na rakousko–italské frontě. V mezičase bojových ukázek si mohli diváci prohlédnout výstroj a výzbroj zejména rakouské a německé armády, ale také vojenské zázemí či polní kuchyni.

Zdroj: Deník/Milena Sojková

Bitvy na Soči (Isonzu)

Soča (italsky Isonzo) je 136 km dlouhá řeka ve Slovinsku a v Itálii.

V době 1. světové války v letech 1915 –1917 došlo v údolí řeky k těžkým bojům mezi italským a rakousko-uherským/německým vojskem. Celkem došlo ke 12 bitvám, ve kterých se italským vojskům nepodařilo prorazit obranu protivníka. Sočské boje zaznamenaly jen malé pohyby frontové linie. Velmi významný podíl na udržení obrany proti italským útokům měly jednotky z českých zemí, které tu prokázaly velké hrdinství. Až po ofenzivě 24. října 1917 se díky německým posilám podařilo prolomit frontu a zahnat italské vojsko zhruba sto kilometrů na západ směrem k řece Piavě.