„Celkem žádost o přidělení dotace zaslalo 278 žadatelů z Plzeňského kraje,“ uvádí tisková mluvčí Plzeňského kraje Jana Filípková. Na Plzeňsku nežádaly o finance pouze dvě školy – Základní a Mateřská škola Letiny a Základní škola Štáhlavy.

Právě ve Štáhlavech dotace příliš neřeší. „Internet nám zdarma poskytuje místní síť, vysvětlila důvody ředitelka školy Ivana Kantnerová.

Kraj dostal od ministerstva k dispozici 3 755 000 korun. „Na jednu školu průměrně vyjde částka okolo 13 500 korun. Ti, co žádali o menší, než je tato, dostali méně. Naopak u některých škol pak zbyly peníze a dalo se jim více, než je průměr,“ upřesnila Filípková.

Základní škola ve Starém Plzenci získala 13 500 korun. Zhruba o stejnou částku prý žádala. „Jsme spokojeni. Peníze využijeme na nákup nového softwaru. Kdybychom dostali větší dotaci, ani bychom ji nedokázali vyčerpat do konce tohoto roku,“ informoval ředitel Základní školy Starý Plzenec Martin Štekl.

Vrčeňská základka, která má pouze první stupeň, zatím výši částky neví. „Žádali jsme o 19 300 korun, z toho 15 tisíc bylo na monitory a samotné počítače a něco přes čtyři tisíce na výukový program pro děti,“ vysvětlil ředitel školy Pavel Maršalík.

Od letošního listopadu ministerstvo školství zrušilo pravidelně dotovaný internet do škol, proto všichni uvítali možnost zaplatit si ho z těchto peněz. Někteří zase finance využíjí na nákup softwaru.

„Připojení na internet by bylo to první, na co bychom finance využili, protože platit si ho ze svého vyjde poměrně draho,“ uvedla zástupkyně ředitelky Základní školy ve Stodě Martina Macánová poté, co jejich škola zaslala na Krajský úřad v Plzni vyplněný dotazník s žádostí o přidělení dotace.

Ministerstvo školství dotace rozdělilo všem čtrnácti krajům v České republice. Peníze dostali všichni, kteří zažádali a splnili předem dané podmínky. Těmi hlavními byly náklady a rozpočet škol, počet dětí, přičemž preferovány byly menší školy s nízkým rozpočtem.