Jde o zhruba 230 tisíc korun, které původně měl získat jiný zájemce. Ovšem dotaci odmítl. Náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Martin Baxa proto řekl, že rada doporučila tuto částku poskytnou Chotěšovu. „Jedná se o částečné pokrytí neinvestičních nákladů,“ řekl Baxa s tím, že obec peníze využije na odstranění aktuálního havarijního stavu v klášteře. Zastupitelstvo přidělení dotace odsouhlasilo bez výhrad.