Zájemci o studium, kteří jsou absolventy minimálně bakalářského studia, se mohou přihlásit písemně nebo elektronicky do 15. června. Přijímací zkoušky budou skládat z obou aprobačních předmětů podle vybrané kombinace a z pedagogiky a psychologie o dva měsíce později, tedy 15. srpna.

"Přihlášení studenti mohou před přijímacími zkouškami využít zdarma konzultací, které poskytují učitelé kateder naší fakulty v rámci projektu Redukce bariér při získávání učitelského vzdělání," dodal Kepka. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Fakulta pedagogická má zhruba 3 000 studentů. V letošním roce eviduje kolem 5 500 přihlášek ke studiu. Přijímat bude přibližně 1 000 nejlepších.