Útvar koncepce a rozvoje připravil v těchto dnech regulační podmínky pro úpravu sadů kolem Divadla J. K. Tyla, kde by mělo dílo nakonec stát. Nyní nechá město zpracovat studii úpravy prostoru, která by měla přesně vymezit místo pro památník a navrhne i přibližnou představu o jeho charakteru a velikosti. „Předpokládám, že bude hotova do léta a soutěž na konkrétní dílo by mohla být vypsána na přelomu letošního a příštího roku. Památník by mohl být dokončen v roce 2010,“ potvrdila ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká.

Podmínkou výstavby je celková úprava sadů kolem Velkého divadla včetně rekonstrukce teras, zbourání komína bývalé divadelní kotelny a betonových zídek, výměny povrchu chodníků za kamenné kostky a vysázení aleje stromů. Pouze do upraveného prostředí souhlasí s umístěním městští památkáři a odmítají pouhé „naroubování díla do současného prostoru“.

Většina zastupitelů preferuje realistickou figurální sochu. První pokus vystavět ji ztroskotal kvůli spolupráci sochaře Jaroslava Bockera s komunistickou státní bezpečností a jeho realistické dílo si nakonec postavila před základní školu obec Dýšina na severním Plzeňsku. Poté sešlo i z abstraktního stvárnění před Peklem.

Bocker však svoji účast v plánovaném výběrovém řízení nevylučuje a zvažuje, že do něj pravděpodobně opět přihlásí.