Poskytovatelé těchto služeb si mohou požádat o vydání parkovací karty Plzeňské městské dopravní podniky po předcházejícím potvrzení magistrátního odboru sociálních služeb.

„Za registrované sociální služby se považují pečovatelské služby, osobní asistence, raná a tísňová péče, odlehčovací služby poskytované terénní formou, průvodcovské, tlumočnické a předčitatelské služby v terénní formě a chráněné bydlení,“ uvedl náměstek pro dopravu Michal Vozobule. Formulář žádosti o parkovací oprávnění lze nalézt na https://www.plzen.eu/plzenska-12/, https://socialnisluzby.plzen.eu/ a https://www.parkingplzen.cz/.

Žádost bude z pohledu stanovených pravidel ověřovat Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. S formulářem potvrzeným tímto odborem se dostaví žadatel na pracoviště pro vydávání parkovacích karet do objektu Plzeňských městských dopravních podniků v Podmostní 4, kde kartu za úhradu obdrží.