Parkhaus za 139 milionů Kč. Původní termín výstavby parkovacího domu byl z prosinec 2016 posunut na srpen 2017. Zdržení bylo způsobeno přerušením prací kvůli geologickým poměrům při realizaci pažení stavební jámy a nepříznivým klimatickým podmínkám. „V současnosti stavba již skoro finišuje,“ ujišťuje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a dodává: „Prvotní projektová cena byla 180 milionů Kč, soutěží se podařilo cenu snížit na 139 milionů Kč a další úspory ještě očekáváme.

Čtyřpatrová budova se 400 místy bude sloužit pouze zaměstnancům, kteří v něm budou parkovat na základě zaměstnanecké parkovací karty. Aby vedení nemocnice zajistilo na parkovišti před lochotínským areálem volná místa, zprovozní následně nový vjezdový systém se závorami a zpoplatněnou dobou od 6 do 18 hodin. „Na ploše čítající 240 míst budou zdarma první čtyři hodiny stání,“ uvedl technicko-provozní náměstek FN Plzeň Milan Topinka. Delší doba parkování bude zpoplatněna, čímž se znevýhodní celodenní stání. Vzdálenější část 'parkoviště' čítající 200 míst, které není zpevněno asfaltem, bude ještě letos také upraveno a parkovat se tam bude zdarma.

Autorka Alena Pomajzlová (vpravo) a kurátorka výstavy Petra Kočová při zahájení výstavy Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let v Masných krámech.
Obraz a slovo v Masných krámech

Po otevření parkovacího domu budou postupně opraveny všechny vjezdy do obou areálů. Nemocnice k tomu využije kamerový systém a automatické vpouštění vozidel více pruhy. Odbavení návštěvníků by tak mělo být už na podzim výrazně plynulejší. Úpravy vjezdů vyjdou nemocnici na několik milionů Kč.

Další velkou investicí, která bude zahájena na podzim tohoto roku, je rekonstrukce centrálního příjmu: „Téměř stomilionová investice ,z větší části financována státním rozpočtem, zajistí zvýšení počtu dnes velmi přehlcených ambulancí, zvětší se prostory čekáren a rozšíří se stávající chodby,“ vysvětluje ředitel Šimánek.