„Přejeme si, aby se děti více seznámily s tím, co se dělo před několika desítkami let, a aby se jim o tom uložily do hlav informace. Pak budou lépe vědět, co znamená mír, svoboda a demokracie,“ uvedla projekt Parkanová. Nejlepší práce mají být ministerstvem odměněny.

Parkanová také předala ředitelce školy za vzornou spolupráci se Stonožkou významné ocenění. Děti z 15. ZŠ se totiž podílí na výrobě obrázků, které po jejich zpeněžení pomáhají dětem z válečných oblastí.

Před besedou s dětmi zazpíval školní sbor Mariella. Žáci chtěli, aby se k nim Parkonová přidala, ale ta s díky odmítla. „Někdy se člověk ocitne v pozici, kde částečně ztratí svobodu. Ráda bych, ale vzhledem ke zkušenostem z posledních měsíců, se toho musím vzdát,“ řekla.

Při diskusi s žáky pak kupodivu nepadlo ani slovo o radaru. Děti spíš zajímalo, jaká má ministryně doma zvířata nebo jak vzpomíná na školu. „Kéž bych všude dostávala takové milé otázky,“ usmívala se ministryně.