Práce na úpravách začaly v prosinci minulého roku, odkdy byl park Plzeňanům uzavřen. „V prosinci se začalo s kácením stromů, které byly v havarijním stavu. V lednu tohoto roku pak se samotnými stavebními pracemi. V mnoha místech se musela vyměňovat půda, na to navazovalo pokládání asfaltu a realizace mobiliáře – laviček a informačních panelů – a instalace herních prvků,“ řekl Martin Fadler z firmy Gardenline, s. r.o., která stavbu za 46,3 milionů korun zhotovila. „Náklady na stavbu celého parku se musely v průběhu měsíců navyšovat mj. kvůli sanacím, se kterými se dopředu nepočítalo, a které se ukázaly až během stavby,“ uvedl dále Fadler.

„V areálu přibyla zeleň, celkově zde bude vysázeno na 70 stromů. Některé jsou již teď vysazené, některé se vysadí až na podzim. Většina stromů byla ošetřena tak, aby byl park pro veřejnost bezpečný," řekla krajinářská architektka Jana Pechová z Odboru životního prostředí plzeňského magistrátu, která stojí za projektem revitalizace parku za Plazou.

Prior je zpět. Prazdroj s domažlickým pivovarem obnovil historickou značku. Na snímku oba sládci při vaření speciálu.
Prior je zpět. Prazdroj s domažlickým pivovarem obnovil historickou značku

„Změnila se také síť cest. Stávající cesty umožňující průchod a průjezd cyklistům areálem od OC Plzeň Plaza, od Lochotínské lávky i z Lochotínské ulice zůstaly zachovány. Projekt jsme začali připravovat v roce 2016 na popud prvního plzeňského obvodu, který žádal o vyprojektování in-line dráhy a nového osvětlení," dodala Pechová.

Podle plzeňského primátora Pavla Šindeláře je teď v parku 31 nových sloupů veřejného osvětlení kolem in-line dráhy a hlavní cesty. Na 126 světel, která mohou měnit barvu, lemuje obvod multifunkční plochy uprostřed parku. Samotnou plochu pak světelnými kužely osvětluje 44 LED světel na lanech a dalších 30 LED světel na sloupech multifunkční plochy.

Nový most přes říčku Bradavu ve Spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku ve směru na Příbram je už v provozu. Zatím je doprava stále řízena kyvadlově.  Novostavba je širší, což usnadní provoz zejména autobusům a nákladním autům a také lépe odolá velké vodě.
Nový most přes Bradavu ve Spáleném Poříčí je už v provozu, podívejte se

Parkový prostor za řekou Mží za OC Plzeň Plaza sloužil dříve jako výstavní plocha plzeňského výstaviště Ex-Plzeň. S výstavbou areálu OC Plaza se charakter využití postupně měnil. V posledních letech ho město využívalo k pořádání větších sportovních i kulturně zábavních akcí, z nichž nejznámější je asi Sportmanie. „Věříme, že svoje využití najde park i v budoucnu. Je to krásné místo a já jsem moc ráda, že se podařilo ho takhle oživit,“ řekla starostka prvního plzeňského obvodu Helena Řežábová. „V parku zůstaly vzrostlé starší zdravé stromy poskytující lidem v létě příjemný stín, nové stromy byly vysazeny částečně již na jaře, zbytek pak zahradníci zasadí na podzim. Většinu z nově vysazených stromů tvoří javory, duby, jasany a borovice. To jsou domácí tzv. kosterní dřeviny vytvářející základ stromového porostu, tedy dřeviny, které se dožívají dlouhého věku. Jsou doplněny plnokvětými třešněmi a příjemně vonícími lípami. Pro barevnost hlavně na podzim pak jsou v parku také americké javory, břestovec, zmarličníky a okrasné jabloně,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule a dodal: „Věříme, že tím zakládáme trvale zelenou oázu v centru města, kterou ocení i naše děti a vnuci, podobně jako se my teď těšíme například z aleje Kilometrovka.“

Jde o první etapu revitalizace místa, kde stál původně areál plzeňského výstaviště. Ve druhé etapě obnovy, která zatím není časově vymezená, dojde na realizaci zahloubeného skateparku ve východní části lokality, který nahradí ten stávající. Uvažuje se také o realizaci vodovodu s pítkem a tím zajištění zdroje pitné vody pro další aktivity v parku a s vybudováním piknikových míst s grily.