„O problematice mužských nádorových onemocnění toho ví veřejnost velmi málo. Muži jsou v aktivním věku a myslí si, že se jich to netýká," říká v souvislosti s ukončením kampaně na podporu mužského zdraví Movember přednosta Urologické kliniky FN Plzeň Milan Hora, jenž si spolu s ředitelem nemocnice Václavem Šimánkem nechal v rámci osvětové kampaně po celý listopad růst knírek. „Snad to pro muže nebyla jen legrace s knírky, ale nad problematikou se i zamyslí," říká Hora.

Lékaři v Česku každý rok odhalí šest tisíc nových případů rakoviny prostaty a varlat. V plzeňské nemocnic léčí pětkrát více případů než před deseti lety. V porovnání s minulostí se ale snížil výskyt pokročilých nádorů. To je dáno nejen lepší diagnostikou, ale i její dostupností.

Při včasném podchycení je rakovina prostaty zcela léčitelná. Základem diagnostiky je krevní vyšetření PSA. Pokud ukáže vysoké hodnoty, jde pacient hned na biopsii (odběr vzorku tkáně). V případě, že je výsledek PSA v „šedé zóně" mezi normálními a vysokými hodnotami, využívají urologové plzeňské kliniky jako jediní v republice doplňkové vyšetření indexu zdravé prostaty (PHI), jež provádí imunologická laboratoř.

„Pokud je vysoký i index zdravé prostaty, jde pacient co nejrychleji na biopsii. Většinou pak i rychle na operaci," přibližuje náměstek FN pro vědu a výzkum a vedoucí úseku imunoanalýzy oddělení nukleární medicíny Ondřej Topolčan. 

Tento postup je podle Topolčana nejen levnější, ale také šetrnější k pacientům. Až čtvrtinu z nich totiž ušetří bolestivé biopsie, kterou by jinak kvůli vysokým hodnotám PSA museli podstoupit. Nyní se nemocnice snaží dohodnout na hrazení vyšetření zdravotními pojišťovnami. Teď jej nemocnice svým pacientům hradí z institucionálního výzkumu.

Na rozdíl od plošného zvaní k preventivnímu odhalení rakoviny konečníku lékaři v případě rakoviny prostaty plošný screening nedoporučují. Podle Hory by na vyšetření měli přicházet muži, kteří jsou alespoň rámcově informováni o tom, co je v případě odhaleného onemocnění čeká. „Největším úkolem medicíny do budoucna je poznat, koho máme léčit," říká Hora s tím, že řada mužů neumře na rakovinu prostaty, ale s ní.

Karcinom prostaty je dle lékařů onemocněním vyššího věku. S rozvíjející medicínou se jej tak dožije stále více mužů. Nejvíce nových případů je odhaleno mezi šedesáti a osmdesáti lety, výjimkou ale nejsou ani padesátníci.

Obecně lékaři doporučují přijít na vyšetření kolem padesáti let věku, v případě rodinné anamnézy už ve čtyřiceti. Příznakem pokročilého stadia je krvácení do moči či zástava močení. Je-li pokročilý nádor již rozšířen po těle, mohou být prvními příznaky i bolesti kostní, nebo dokonce zlomeniny v oblasti páteře.

V rámci akce Movember nemocnice mužům nabídla možnost nechat si zdarma stanovit krevní test PHI. „Na svoji žádost se nechalo vyšetřit 54 lidí, dalších patnáct má ještě domluvenou schůzku," říká Topolčan a dodává, že pozitivní index zdravé prostaty měl jeden pacient.